สอน codeigniter วิธีใช้งาน session ใน Codeigniter

php-codeigniter-framework

สอน codeigniter วิธีใช้งาน session ใน Codeigniter Session หรือ เว็บเซสชั่น (Web Session) คือตัวแปรที่ไคลเอนต์ (Client) สร้างขึ้นมาเมื่อเปิดเว็บบราวเซอร์ ไฟล์ session จะถูกเก็บไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยที่เราสามารถกำหนด path สำหรับเก็บไฟล์ได้เอง สำหรับ ci เราสามารถระบุ session path ได้ที่ไฟล์ application/config/config.php ที่ตัวแปร sess_save_path ซึ่ง session path จะไม่ไช่ url ของเว็บ แต่จะต้องเป็น Absolute Hosting Path

อ่านเพิ่มเติม


สอน codeigniter วิธีย้ายไฟล์จาก host เดิม ไป host ใหม่

php-codeigniter-framework

สอน codeigniter วิธีย้ายไฟล์จาก host เดิม ไปอยู่ host ใหม่ ด้วย codeigniter สอน codeigniter วิธีย้ายไฟล์จาก host เดิม ไปอยู่ host ใหม่ ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไช่ไหมครับ เปลี่ยนโฮสติ้งทีหนึ่ง ต้องใช้โปรแกรม FTP ดาวน์โหลดไฟล์ลงมาไว้ ในเครื่องก่อน ดาวน์โหลดเสร็จ ต้องอัพไฟล์ขึ้นไปที่โฮสใหม่อีก ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปถ้าท่านใช้ CI

อ่านเพิ่มเติม


สอน Codeigniter การใช้งาน Model

php-codeigniter-framework

สอน Codeigniter การใช้งาน Model ส่วนของ model ใน php codeigniter คือส่วนของการจัดการและติดต่อกับระบบฐานข้อมูล คำสั่งและ method ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลจะถูกสร้างไว้ในส่วนของ model และถูกเรียกใช้ใน controller หรือที่อื่น ( แต่โดยปกติจะใช้งานใน controller )

อ่านเพิ่มเติม