สอน Codeigniter การใช้งาน Model

php-codeigniter-framework

สอน Codeigniter การใช้งาน Model ส่วนของ model ใน php codeigniter คือส่วนของการจัดการและติดต่อกับระบบฐานข้อมูล คำสั่งและ method ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลจะถูกสร้างไว้ในส่วนของ model และถูกเรียกใช้ใน controller หรือที่อื่น ( แต่โดยปกติจะใช้งานใน controller )

อ่านเพิ่มเติม