codeigniter freelance

ข้อแตกต่างระหว่าง Codeigniter 4 vs Codeigniter 3 และพื้นฐานการใช้งาน

เกริ่นก่อนว่า Codeigniter เป็น PHP MVC Framework ตัวแรก ๆ ที่เกิดขึ้นและเป็นเฟรมเวิร์คหลักในการพัฒนาเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก Codeigniter เวอร์ชั่นแรกที่เปิดให้ใช้งาน เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2006 และเวอร์ชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ เวอร์ชั่น 3 เปิดให้ใช้งานเมื่อปี 2015 หรือเมื่อ…

สอน codeigniter ทำระบบสมัครสมาชิก

สอน codeigniter เข้าใจโครงสร้างของ CI ด้วยระบบสมัครสมาชิก สอน code igniter เขียนระบบสมัครสมาชิกด้วย codeigniter framework แบบ Step By Step ในบทความนี้เป็นการสอน codeigniter เหมาะสำหรับคนที่อยากจะใช้งาน codeigniter framework…

สอน codeigniter วิธีใช้งาน session ใน Codeigniter

สอน codeigniter วิธีใช้งาน session ใน Codeigniter Session หรือ เว็บเซสชั่น (Web Session) คือตัวแปรที่ไคลเอนต์ (Client) สร้างขึ้นมาเมื่อเปิดเว็บบราวเซอร์ ไฟล์ session จะถูกเก็บไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยที่เราสามารถกำหนด path สำหรับเก็บไฟล์ได้เอง…

สอน codeigniter วิธีย้ายไฟล์จาก host เดิม ไป host ใหม่

สอน codeigniter วิธีย้ายไฟล์จาก host เดิม ไปอยู่ host ใหม่ ด้วย codeigniter สอน codeigniter วิธีย้ายไฟล์จาก host เดิม ไปอยู่ host ใหม่ ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไช่ไหมครับ เปลี่ยนโฮสติ้งทีหนึ่ง…

สอน Codeigniter การใช้งาน Model

สอน Codeigniter การใช้งาน Model ส่วนของ model ใน php codeigniter คือส่วนของการจัดการและติดต่อกับระบบฐานข้อมูล คำสั่งและ method ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลจะถูกสร้างไว้ในส่วนของ model และถูกเรียกใช้ใน controller หรือที่อื่น (…