cronjob

Tag
3Articles

วิธีแก้ Cloudflare บล็อค Cronjob

วิธีตั้งค่า-Cronjob--ให้ทำงานในระดับวินาที-หรือตำกว่า-1-นาที

วิธีตั้งค่า Cronjob ให้ทำงานในระดับวินาที หรือตำกว่า 1 นาที