Datatables.js ใช้ Ajax โหลดข้อมูลทีละหน้าเกิน 10,000 Row

Datatables-ใช้-Ajax-โหลดข้อมูลทีละหน้าเกิน-10000-Row

Datatables.js ใช้ Ajax โหลดข้อมูลทีละหน้าเกิน 10,000 Row Datatables.js ใช้ Ajax โหลดข้อมูลทีละหน้า สำหรับการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตารางนั้น อีกหนึ่ง plugin ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ datatables.js เพราะมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับรูปแบบตารางได้หลากหลาย รองรับ responsive table ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการใช้แสดงผลข้อมูลรูปแบบตารางและทำรายงาน

อ่านเพิ่มเติม