สอน Yii 2 : เริ่มต้นสร้าง View และ Controller

yii2-framework

สอน Yii 2 : เริ่มต้นสร้าง View และ Controller Yii เป็น PHP Framework ที่ค่อนข้างซับซ้อนครับ การทำงานในส่วนของ View ยังเต็มไปด้วย Syntax ของ ภาษาพีเอชพี ถึงแม้ว่าเราอาจจะเลือกที่จะไม่ใช้ก็ตาม แต่ถ้าจะใช้ Yii ให้ได้เต็มความสามารถ ก็จำเป็นต้องมี พื้นฐานภาษาพีเอชพีที่ดีพอสมควร และถ้าได้ทดลองใช้จนเข้าใจหลักการทำงานของ Yii แล้ว จะเข้าใจว่าไม่ได้ยากเลย

อ่านเพิ่มเติม