dreamweaver utf8

วิธี save ไฟล์เป็น UTF-8 สำหรับโปรแกรม Dreamweaver

วิธี save ไฟล์เป็น UTF-8 สำหรับโปรแกรม Dreamweaver วิธี save ไฟล์เป็น UTF-8 สำหรับโปรแกรม Dreamweaver ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนทำเว็บไซต์ โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษา ที่จำเป็นจะต้องใช้อักขระภาษาที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่นการทำเว็บไซต์ภาษาไทย ที่จำเป็นจะต้องใช้รหัสอักขระแบบ UTF-8 ซึ่งจะทำให้รองรับการพิมพ์และการแสดงผลภาษาไทยในไฟล์โปรแกรมมิ่ง