gitlab

วิธีแก้ Merge Conflict ใน Git

ในขั้นตอนของการพัฒนา โปรแกรมเมอร์แต่ละคนอาจจะแยก Branch ออกไปพัฒนาแต่ละฟีเจอร์ของโปรเจค แต่อาจจะมีบ้างที่มีการแก้ไขในส่วนของไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น library หลัก, ส่วนการตั้งค่าระบบ Config หรืออาจจะเป็นการแก้ไขใน Modules เดียวกัน แต่เป็นคนละฟีเจอร์ของระบบ เมื่อมีการแก้ไขในไฟล์เดียวกัน จุดเดียวกัน และเมื่อมีการ Merge การแก้ไขของ Branch…

[แนะนำ] Git คืออะไร การใช้งาน Git ฉบับผู้เริ่มต้น

Git คือ Version Control ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แปลให้เข้าใจแบบง่าย ๆ คือ ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ การพัฒนา แก้ไข ซอร์ซโค้ด ซอร์ซไฟล์ ต่าง ๆ ในขั้นตอนการพัฒนา ที่สามารถตรวจสอบได้ทุกตัวอักษร ทุกบรรทัด ทุกไฟล์…

วิธีใช้งาน Github Desktop ร่วมกับ Gitlab Repository

หลังจากที่ไมโครซอฟต์ซื้อกิจการ github ในปี 2018 นักพัฒนาหลาย ๆ ท่านก็หันไปใช้งาน gitlab แทน สำหรับนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับการใช้ git command line ก็คงไม่ได้รับผลกระทบอะไร แต่สำหรับคนที่ไม่ใช่สาย dev ซึ่งอาจจะเป็น designer, project manager…