Tag: google font ฟรี

Google Font ฟรี ใช้งานเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ ?

หลายคนที่นำ Google Font ไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ คงมีคำถามอยู่ในใจว่า Google Font ฟรีไหม แล้วฟรีระดับไหน นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์จะผิดกฏหมายไหม เรามีคำตอบครับ ก่อนอื่นต้องเข้าใจ คำว่า ‘ใช้งานในเชิงพาณิชย์’ ก่อน คำนี้หมายความว่า ฟอนต์ใดก็ตามที่มีลิขสิทธิ์ว่า สามารถนำไปใช้งานได้ฟรี แต่ห้ามนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์…