Tag: html5

สรุปปัญหา html2canvas กับข้อความภาษาไทย

html2canvas คือ html5 javascript library ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานสำหรับการแปลงข้อมูลในภาษา html ให้กลายเป็นข้อมูลรูปภาพ png, jpg, pdf ตัว library สามารถทำงานได้อย่างดีกับข้อความในภาษาอังกฤษเมื่อต้องแปลงข้อมูลใน html div เป็นรูปภาพ แต่จะมีปัญหากับภาษาแบบ Non-Latin เช่น…

html5 canvas อัพโหลด และ ลบพื้นหลังของรูป

canvas คือ tags ที่เกิดขึ้นใหม่ใน html เวอร์ชั่น 5 หรือที่เรามักเรียกติดปากว่า html5 ความสามารถของ html5 canvas คือ เราจะสามารถจัดการกับวัตถุที่ถูกวาดลงบน canvas ได้ละเอียดมากขึ้น มากกว่า html element ทั่วไป…

HTML5 Canvas เซฟรูปจากแคนวาสด้วย jQuery Ajax และ PHP

HTML5 Canvas เซฟรูปจากแคนวาสด้วย jQuery Ajax และ PHP ตัวอย่าง HTML5 Canvas เซฟรูป การเขียนโปรแกรมด้วย Javascript บนแคนวาส Canvas เป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่ติดมากับ HTML5 ทำให้เราสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเกมส์ได้ง่ายขึ้น การบันทึกรูปภาพหน้าจอหรือการ Screen…

HTML5 โหลดรูปเข้ามาแสดงใน Canvas ด้วย Ajax

HTML5 โหลดรูปเข้ามาแสดงใน Canvas ด้วย Ajax ใน HTML5 Canvas เราสามารถโหลดรูปให้เสร็จก่อนและใช้คลาส new Image() โหลดรูปอีกรอบหนึ่งก่อนที่ใช้ คำสั่ง drawImage ของ context 2d เพื่อวาดรูปให้แสดงผลบน Canvas

HTML5 เริ่มต้นเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Canvas

HTML5 เริ่มต้นเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นและเกมส์ด้วย Canvas Canvas คือ Element อย่างหนึ่งเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับภาษา HTML5 เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ความสามารถของภาษา เราสามารถใช้ภาษา Javascript เขียนโปรแกรมคำสั่งและความสามารถของ Canvas Element เพื่อวาด Graphic ในรูปแบบ 2D…