ใช้งาน OneSignal ส่ง Push Notification 2 : ( ใช้ php ส่งข้อมูลจาก Server ของเราเอง )

ใช้งาน OneSignal ส่ง Push Notification 2 : ( ใช้ php ส่งข้อมูลจาก Server ของเราเอง ) ตอนที่แล้วพูดถึงการ Config บนหน้าเว็บของ OneSignal และการติดตั้ง Plugins ใน Unity คำถามที่ตามมาคือถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างหน้า Html Template สำหรับการส่งข้อมูล โดยที่ไม่ไปใช้หน้า Admin Panel ของ OneSignal จะต้องทำอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม


ใช้งาน OneSignal ส่ง Push Notification

ใช้งาน OneSignal ส่ง Push Notification Push Notification คือรูปแบบการส่งข้อความแบบ Remote Message ไปที่โมบายแอพพลิเคชั่นที่ถูกติดตั้งไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งตัวข้อความสามารถทำได้หลาย platform ทั้ง iOS, Android หรือ Window Phone รูปแบบการส่งข้อความแบบนี้ เป็นจุดเด่น มีประโยชน์และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เหมาะที่จะนำไปใช้กับทุก ๆ ประเภทแอพพลิเคชั่น

อ่านเพิ่มเติม