Passive income คืออะไร

passive income คือ

ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจ ความหมายของคำว่า Passive Income ลองมาทำความเข้าใจกับ Active Income ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับ Passive Income กันก่อนครับ Active income มีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า Passive Income Active income คือ เราจำเป็นต้องทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ จะต้องลงทุน ลงแรงทุกครั้งเพื่อจะให้เกิดรายได้ เช่น อาชีพรับจ้างทั่วไป หมอ ตำรวจ พนักงานเงินเดือนทั่วไป Passive income คำว่า passive แปลตรง ๆ คือ ไม่ต้องดิ้นรน หรืออยู่เฉย ๆ ส่วนคำว่า income แปลว่า รายได้ เมื่อรวมกันแล้ว หมายถึงรายได้ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงแรงทำอะไร หรือ ลงแรงทำอะไรน้อยมาก หรือ ลงทุนลงแรงเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างรายได้ระยะยาวได้เรื่อย ๆ ในอนาคต รายได้แบบ passive income เป็นรูปแบบรายได้ที่ทุกคนฝันถึง และสามารถทำได้ยาก ตัวอย่าง […]

อ่านเพิ่มเติม