PHP ส่งข้อความเข้ามือถือ ( SMS )ด้วย Nexmo SMS API

PHP-ส่งข้อความเข้ามือถือ2

PHP ส่งข้อความเข้ามือถือ ( SMS )ด้วย Nexmo SMS API PHP ส่งข้อความเข้ามือถือ ( SMS )ด้วย Nexmo SMS API อันที่จริงมีผู้ให้บริการ SMS Gateway อยู่หลายเจ้า ทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งแบบมี API ให้นักพัฒนาได้ใช้งานและไม่มี API ให้ใช้งาน แต่โดยทั่วไปแล้ว ลักษณะการใช้งานก็จะไม่แตกต่างกันมาก ความหมายคือในด้านของการพัฒนา เขียนโปรแกรมจะเหมือนกัน สำหรับ Nexmo SMS Gateway นั้น จะเป็นบริการส่งข้อความได้ทั่วโลก แบบมีค่าใช้จ่ายต่อข้อความ แต่เบื้องต้นเมื่อสมัครสมาชิกเราจะได้เครดิตฟรีมา €2 ไว้สำหรับทดสอบเบื้องต้น ซึ่งก็ส่งได้ประมาณ 20 ครั้ง ก็เพียงพอสำหรับการทดสอบเบื้องต้น ลองมาดูวิธีทดสอบส่ง SMS โดยใช้ PHP กันครับ

อ่านเพิ่มเติม