Tag: phpmyadmin import csv

วิธี import excel เข้าไปในฐานข้อมูล แบบรองรับภาษาไทย

วิธี import excel เข้าไปในฐานข้อมูล แบบรองรับภาษาไทย วิธี import excel เข้าไปในฐานข้อมูล แบบรองรับภาษาไทย ในการพัฒนาเว็บไซต์ขนาดใหญ่หรือเว็บไซต์ระดับองค์กร ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลสินค้า พนักงานขาย กลุ่มลูกค้า เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel เป็นฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ คุณสมบัติของ…