ทำ Wireframe แนะนำโปรแกรมทำ Wireframe และ Mockup

ทำ Wireframe แนะนำโปรแกรมทำ Wireframe และ Mockup

ในขั้นตอนของการพัฒนา หลังจากขั้นตอนการค้นหาและรวบความข้อมูล การเสนอไอเดียกับลูกค้า
รวมไปถึงการเก็บ requirement จากลูกค้าเสร็จแล้ว ขึ้นต่อไปคือ การสรุปรวมไอเดียต่าง ๆ
จากการพูดคุยกันในทีมและกับลูกค้าให้กลายเป็น Wireframe หรือ Mockup
การทำ Wireframe คือการเปลี่ยนกระดาษโน๊ตให้กลายเป็นรูปร่างมากยิ่งขึ้น ทีมพัฒนากับเจ้าของงาน
จะเห็นรูปร่างของงานชัดเจนขึ้นจากการทำ Wireframe

การทำ wireframe ก่อนการเริ่มทำงาน จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่ง คือการบันทึกรายละเอียดปลีกย่อยของโปรเจค
ทำให้สามารถเข้าใจโครงสร้างของงานตรงกัน และยังเป็นเอกสารอ้างอิงการทำงาน ระหว่างผู้ร่วมทำงานกับลูกค้าได้

ภาพตัวอย่าง wireframe และ design จริง
ไวเฟรม, wireframe, รับทำเว็บไซต์

Balsamiq สุดยอดโปรแกรมทำ Wireframe

Balsamiq เป็นโปรแกรมทำ Mockup & Wireframe สามารถออกแบบได้ทั้ง website และ Application
การทำ wireframe จะใช้โปรแกรม photoshop ธรรมดาก็ได้ หรือบางคนถนัดใช้ปากกา ดินสอ ก็สามารถวาดมือได้

Balsamiq เป็นโปรแกรมเสียเงินนะครับ ไม่ฟรี และเราสามารถใช้แบบ trial ได้ทั้งแบบใช้งานผ่านเว็บและ
ใช้งานแบบ standalone มีทั้งแบบเวอร์ชั่นบนเครื่อง mac และ pc ลองดาวน์โหลดมาทดลองใช้งานได้กันครับ
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ balsamiq.com

Leave a Reply