จัดการกับ-string-ใน-php-codeigniter-ด้วย-string-helper

วิธี จัดการกับ string ใน php codeigniter ด้วย string helper เราสามารถจัดการกับตัวแปรหรือข้อความตัวหนังสือ ข้อความแบบตัวเลข ที่อยู่ในรูปแบบของ string เช่นการแรนดอมข้อมูล การตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลไม่ให้ซ้ำ เป็นต้น

วิธีใช้งาน String helper

วิธีใช้งานไม่มีอะไรซับซ้อนครับ เพียงใช้คำสั่งโหลดตัว helper เข้ามาใช้งานเท่านั้นเอง

$this->load->helper('string');

คำสั่งใน String helper

 • คำสั่ง string_random ใช้สำหรับแรนดอมสตริง ตัวอย่างการใช้งาน เช่น
echo random_string('alnum', 16);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ จะได้ข้อมูลกลับมาจำนวน 16 ตัว โดยแรนดอมจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข 0 – 9

 • คำสั่ง increment_string ใช้สำหรับสร้างสตริงที่ชื่อไม่ซ้ำกัน เช่น
echo increment_string('files','_');
echo increment_string('files','_');
echo increment_string('files','_');

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ เราจะได้ข้อมูลแบบสตริงที่บวกค่าไปเรื่อย คือ files_1, files_2 และ files_3 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายใน loop ได้

 • คำสั่ง alternator ใช้สำหรับจุดชุดข้อมูลแบบสตริงและนำมาใช้งานตามลำดับ เช่น
for ($i = 0; $i < 5; $i++)
{
  echo alternator('one', 'two', 'three', 'four', 'five');
}

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้งานฟังก์ชั่น ค่าที่ return กลับมาจะเป็นข้อมูลตัวถัดไปเสมอ

 • คำสั่ง repeater ใช้สำหรับสร้างข้อมูลสตริงซ้ำกัน เช่น
$string = "a";
echo repeater($string, 30);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ จะได้ตัวอักษร a จำนวน 30 ตัวอักษรติดกัน

 • คำสั่ง reduce_double_slashes ใช้สำหรับลบเครื่องหมาย / (slashes) ที่ติดกัน 2 ตัว ออกไป ให้เหลือเพียง 1 ตัว
$string = "http:///example.com//index.php";
echo reduce_double_slashes($string);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ จาก url ที่ผิด เพราะมีทั้ง double slashes และ triple slashes ข้อมูลที่ได้กลับมาก็จะเป็น url ที่ถูกต้อง

 • คำสั่ง strip_slashes ใช้สำหรับลบเครื่องหมาย / และ \ ออกจาก string และ string ที่อยู่ภายใน array
$str = array(     
 'question'  => 'Is your name O\'reilly?',     
 'answer' => 'No, my name is O\'connor.' 
); 
$arr = strip_slashes($str);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ ได้ข้อมูลภายใน Array ที่ถูกลบเครื่องหมาย slashes ออกไปทั้งหมด

 • คำสั่ง trim_slashes ใช้สำหรับลบเครื่องหมาย / ที่อยู่ด้านหน้าสุด และหลังสุดของข้อความ
$string = "/this/that/theother/"; 
echo trim_slashes($string);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ ข้อความที่คืนมาจะถูกตัดเครื่องหมาย slashes ที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังออก กลายเป็น this/that/theother

 • คำสั่ง reduce_multiples ใช้สำหรับลบข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ซ้ำกัน
$string = "aaaaa";
echo reduce_multiples($string,"a");

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ ค่าที่คืนกลับมาจะเหลือตัว a เพียงตัวเดียว

 • คำสั่ง quotes_to_entities ใช้สำหรับแปลง single, double quote back slashes kill ให้เป็นข้อมูลแสดงผลใน html
$string = "Joe's \"dinner\"";
$string = quotes_to_entities($string);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ Joe&#39;s &quot;dinner&quot; แต่เมื่อแสดงผลใน html จะเป็นข้อความปกติแบบนี้ Joe’s “dinner”

 • คำสั่ง strip_quotes ใช้สำหรับลบ single และ double quote ในสตริง
$string = "Joe's \"dinner\""; 
$string = strip_quotes($string);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ Joes dinner ซึ่งแตกต่างจากคำสั่ง quotes_to_entities

By codebee

- Programmer & Writer