จัดการกับ-string-ใน-php-codeigniter-ด้วย-string-helper

จัดการกับ string ใน php codeigniter ด้วย string helper

วิธี จัดการกับ string ใน php codeigniter ด้วย string helper เราสามารถจัดการกับตัวแปรหรือข้อความตัวหนังสือ ข้อความแบบตัวเลข ที่อยู่ในรูปแบบของ string เช่นการแรนดอมข้อมูล การตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลไม่ให้ซ้ำ เป็นต้น

วิธีใช้งาน String helper

วิธีใช้งานไม่มีอะไรซับซ้อนครับ เพียงใช้คำสั่งโหลดตัว helper เข้ามาใช้งานเท่านั้นเอง

$this->load->helper('string');

คำสั่งใน String helper

 • คำสั่ง string_random ใช้สำหรับแรนดอมสตริง ตัวอย่างการใช้งาน เช่น
echo random_string('alnum', 16);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ จะได้ข้อมูลกลับมาจำนวน 16 ตัว โดยแรนดอมจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข 0 – 9

 • คำสั่ง increment_string ใช้สำหรับสร้างสตริงที่ชื่อไม่ซ้ำกัน เช่น
echo increment_string('files','_');
echo increment_string('files','_');
echo increment_string('files','_');

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ เราจะได้ข้อมูลแบบสตริงที่บวกค่าไปเรื่อย คือ files_1, files_2 และ files_3 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายใน loop ได้

 • คำสั่ง alternator ใช้สำหรับจุดชุดข้อมูลแบบสตริงและนำมาใช้งานตามลำดับ เช่น
for ($i = 0; $i < 5; $i++)
{
  echo alternator('one', 'two', 'three', 'four', 'five');
}

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้งานฟังก์ชั่น ค่าที่ return กลับมาจะเป็นข้อมูลตัวถัดไปเสมอ

 • คำสั่ง repeater ใช้สำหรับสร้างข้อมูลสตริงซ้ำกัน เช่น
$string = "a";
echo repeater($string, 30);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ จะได้ตัวอักษร a จำนวน 30 ตัวอักษรติดกัน

 • คำสั่ง reduce_double_slashes ใช้สำหรับลบเครื่องหมาย / (slashes) ที่ติดกัน 2 ตัว ออกไป ให้เหลือเพียง 1 ตัว
$string = "http:///example.com//index.php";
echo reduce_double_slashes($string);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ จาก url ที่ผิด เพราะมีทั้ง double slashes และ triple slashes ข้อมูลที่ได้กลับมาก็จะเป็น url ที่ถูกต้อง

 • คำสั่ง strip_slashes ใช้สำหรับลบเครื่องหมาย / และ \ ออกจาก string และ string ที่อยู่ภายใน array
$str = array(     
 'question'  => 'Is your name O\'reilly?',     
 'answer' => 'No, my name is O\'connor.' 
); 
$arr = strip_slashes($str);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ ได้ข้อมูลภายใน Array ที่ถูกลบเครื่องหมาย slashes ออกไปทั้งหมด

 • คำสั่ง trim_slashes ใช้สำหรับลบเครื่องหมาย / ที่อยู่ด้านหน้าสุด และหลังสุดของข้อความ
$string = "/this/that/theother/"; 
echo trim_slashes($string);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ ข้อความที่คืนมาจะถูกตัดเครื่องหมาย slashes ที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังออก กลายเป็น this/that/theother

 • คำสั่ง reduce_multiples ใช้สำหรับลบข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ซ้ำกัน
$string = "aaaaa";
echo reduce_multiples($string,"a");

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ ค่าที่คืนกลับมาจะเหลือตัว a เพียงตัวเดียว

 • คำสั่ง quotes_to_entities ใช้สำหรับแปลง single, double quote back slashes kill ให้เป็นข้อมูลแสดงผลใน html
$string = "Joe's \"dinner\"";
$string = quotes_to_entities($string);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ Joe&#39;s &quot;dinner&quot; แต่เมื่อแสดงผลใน html จะเป็นข้อความปกติแบบนี้ Joe’s “dinner”

 • คำสั่ง strip_quotes ใช้สำหรับลบ single และ double quote ในสตริง
$string = "Joe's \"dinner\""; 
$string = strip_quotes($string);

ผลลัพธ์จากตัวอย่างด้านบนคือ Joes dinner ซึ่งแตกต่างจากคำสั่ง quotes_to_entities