ตัดข้อความภาษาไทยใน-php

ตัดข้อความภาษาไทยใน php ไม่ให้มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัดข้อความภาษาไทยใน php ไม่ให้มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม

ในภาษา PHP จะมีคำสั่งอยู่คำสั่งหนึ่งคือ substr ไว้สำหรับตัดข้อความ ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้แสดงข้อความเต็มทั้งหมด มักจะนำไปใช้สำหรับการจำกัดจำนวนตัวอักษรของหัวข้อกระทู้แบบย่อ เนื้อหาแบบย่อ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น ในหน้าแสดงรายการกระทู้ หัวข้อที่ถูกสร้างอาจจะมีความยาวเกินไปเวลาที่แสดงบนเว็บไซต์ทำให้รูแบบการแสดงผลไม่เป็นไปตามดีไซน์ ไม่สวยงาม คำสั่ง substr จะสามารถกำหนดจำนวนตัวอักษรให้เหมาะสมกับรูปแบบที่กำหนดไว้


ใช้คำสั่ง iconv_substr แทนคำสั่ง substr

สำหรับการตัดคำภาษาไทยในภาษา PHP เราจำเป็นจะต้องใช้คำสั่ง iconv_substr แทนคำสั่ง substr เนื่องจากจะมีความแม่นยำของการจำนวนอักขระ ไม่มีอักขระพิเศษเกินมา เหตุผลเพราะคำสั่ง iconv_substr สามารถกำหนด charset ในการนับอักขระให้เป็นแบบ UTF-8 ซึ่งรองรับภาษาไทยอยู่แล้วได้ ตัวอย่างการทำงานของทั้ง 2 คำสั่งสำหรับภาษาไทย

  • คำสั่ง substr เมื่อทำงานกับภาษาไทย

    ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อใช้คำสั่ง substr

    จะเห็นว่ามีข้อผิดพลาดสำหรับการนับอักขระภาษาไทย ในโค๊ดตัวอย่างเราต้องการให้ตัดเนื้อหาภาษาไทยตั้งแต่อักขระตัวแรกไปจนถึงอักขระตัวที่ 50 แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือนับมาแค่ 16 ตัวอักษร และมีอักขระพิเศษเกินมา

  • คำสั่ง iconv_substr เมื่อทำงานกับภาษาไทย

    ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อใช้คำสั่ง iconv_substr

    จะเห็นว่าคำสั่ง iconv_substr สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง


สอน Laravel 5 : ใช้งาน Controller ร่วมกับ Router... สอน Laravel : ใช้งาน Controller ร่วมกับ Router โดยทั่วไปแล้ว Controller คือหัวใจหลักของการทำงานใน PHP MVC Framework เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง ...
PHP Codeigniter เน้นใช้งาน : ตอน 1 ดาวน์โหลดและติด... PHP Codeigniter : ตอน 1 ดาวน์โหลดและติดตั้ง codeinginter PHP Codeigniter เป็น MVC framework ที่ได้รับความนิยมและใช้ในงานพัฒนาเว็บไซต์กันอย่างแพร่หลายไ...
ใช้งาน isotope javascript สำหรับการกรองข้อมูล filt... ใช้งาน isotope javascript สำหรับการกรองข้อมูล filtering ใช้งาน isotope javascript สำหรับการกรองข้อมูล filtering isotope เป็น javascript library ...
สอน Yii 2 : ดาวน์โหลด ติดตั้งและสร้างโปรเจค... สอน Yii 2 Framework : ดาวน์โหลด ติดตั้งและสร้างโปรเจค Yii 2 Framework ย่อมาจากคำว่า "Yes It Is" เป็นอีกหนึ่ง PHP MVC Framework ที่ได้รับความนิยม ไ...

By codebee

- Programmer & Writer