google-webmaster-tool

วิธีดู keyword ที่นำผู้คนมายังเว็บไซต์ของเราและอันดับโดยเฉลี่ยวิธีดู keyword ที่นำผู้คนมายังเว็บไซต์ของเรา

เครื่องมือที่ใช้ในการหาตัวเลขต่าง ๆ จำนวนคนเข้าเว็บไซต์ ค่า CTR แหล่งที่มารวมไปถึงการตรวจสอบ Backlink นอกจาก Google Analytics แล้วยังมีอีกเครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่า Google Webmaster Tool จะช่วยให้เรารู้ตัวเลขต่าง ๆ จุดเด่น จุดด้อยของเว็บไซต์เราคือส่วนไหน เพื่อนำมาปรับปรุงให้ตรงกับจุดประสงค์ของเว็บไซต์อย่างแท้จริง วันนี้จะมาแนะนำ การดูตัวเลขที่คนคลิกมายังเว็บไซต์ของเรา จำนวนการแสดงผล ค่า CTR โดยเฉลีย อันดับของเว็บไซต์เราโดยเฉลีย และ Keyword เด่นของเว็บไซต์เรา ว่าตรงกับที่เราคาดหวังไว้หรือไม่


เพิ่มเว็บไซต์และดูรายงานผ่าน Google Webmaster Tool


  • 1. ไปที่เว็บไซต์ https://www.google.com/webmasters/tools/ หากท่านยังไม่ได้เพิ่มเว็บไซต์ ให้กดที่ปุ่ม “เพิ่มคุณสมบัติ” ก็คือการเพิ่ม url เว็บไซต์ของเราเข้าไป แต่ถ้าท่านเคยเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ไปในขั้นตอนต่อไป

  • 2. หากท่านเคยเพิ่มเว็บไซต์ไว้หลายเว็บไซต์ ให้เลือกหนึ่งเว็บไซต์ที่ท่านต้องการดูรายละเอียด คลิกที่ url ระบบจะพาไปยังหน้า dashboard ดังรูปด้านล่าง
    ใช้งาน google-webmaster-tool

  • 3. จากนั้นให้เลือกไปที่เมนู “ปริมาณการค้นหา” และเลือกหัวข้อย่อยเป็น “Analytics สำหรับการค้นหา” เมื่อเข้ามายังหน้านี้ เราจะเห็นตัวเลข จำนวนการคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ ค่า CTR จำนวนการแสดงผล และตำแหน่งโดยเฉลียของเว็บไซต์เรา และด้านล่างจะมี keyword หรือคำหลัก เด่น ๆ ของเว็บไซต์เรา ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่า หลัก ๆ แล้วคนเข้ามายังเว็บไซต์เราด้วยการค้นหาคำว่าอะไร ลองเอาไปวิเคราะห์กันดูครับว่า คำหลักอันดับต้น ๆ ในรายการ เป็นคำหลักที่ตรงกับจุดประสงค์ของเว็บไซต์เราหรือไม่


    ใช้งาน google-webmaster-tool


By codebee

- Programmer & Writer