API-คืออะไร

วิธีทำ Web Service API อย่างง่าย สำหรับ Mobile Apps

วิธีทำ Web Service API อย่างง่าย สำหรับ Mobile Appsวิธีทำ Web Service API อย่างง่าย สำหรับ Mobile Apps
ในขั้นตอนของการทำ Mobile Apps ทุก Platform ทั้ง iOS, Android หรือ Window Phone องค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นคือ การพัฒนา Web Service API ที่จะเป็นตัวกลางในการจัดการกับระบบข้อมูลภายในแอพลิเคชั่น ทั้งการรับ และการส่งข้อมูลในบทความนี้จะเป็นการทำตัวอย่าง พัฒนา api ด้วยภาษาพีเอชพีและใช้ codeigniter framework เป็นโครงสร้างหลักในการจัดการกับส่วนต่าง ๆ แบบง่าย ๆ ครับ

ทำโครงสร้างหลักของ API ด้วย Codeigniterก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง codeigniter framework และให้ตั้งค่าตาม url ที่ท่านจะเรียกใช้งาน

  • 1. สร้างไฟล์ core/Default_Controller สำหรับไฟล์นี้จะถูกสร้างไว้ในส่วน core ของ codeigniter จะเป็นส่วนที่ทำงานก่อนที่จะเรียกใช้เมธอดใด ๆ ใน service api ตัวอย่างเช่นการ authentication หรือการยืนยันตัวตน เพื่อความปลอดภัยพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น ตัวอย่างโค๊ด


    application/core/Default_Controller


  • 2. สร้างไฟล์ libraries/HttpMessage จะเป็นไฟล์สำหรับเก็บข้อความแจ้งเตื่อนต่าง ๆ ทั้ง Error และ Success หรือเพื่อความปลอดภัย อาจจะใช้เพื่อเก็บ Error Code เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ความหมายของ Error Code ไม่จำเป็นต้องส่งออกไปเป็นข้อความ ส่วนความหมายจริง ๆ อาจจะทำเป็นเอกสารสำหรับนักพัฒนาเท่านั้น ตัวอย่างโค๊ดแบบแสดงข้อความ


    application/libraries/HttpMessage


  • 3. สร้างไฟล์ controllers/Service จะเป็นไฟล์ที่ประกอบด้วยเมธอดการทำงานหลักของ api ใช้ในการรับข้อมูล และคืนค่าข้อมูลกลับไปที่ mobile apps ในขั้นตอนของการพัฒนาจริง ๆ สามารถแยก controller ได้ ตัวอย่างเช่น อาจจะสร้าง controllers/User สำหรับจัดการกับสมาชิก และสร้าง controllers/Product สำหรับจัดการกับสินค้า สำหรับในบทความนี้จะสร้างเพียงเป็นตัวอย่างคือ controllers/Service แค่ไฟล์เดียว ตัวอย่างโค๊ดในไฟล์


วิธีเรียกใช้งาน

ฝั่ง client หรือ mobile apps สามารถเข้าถึงแต่ละเมธอดได้ผ่านชื่อ controller และ Method นั้น ๆ เช่น

Web Service API จะทำงานก็ต่อเมื่อมี Request มาจาก Mobile Apps ทุกเมธอดใน api เมื่อได้รับ request ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลในทุก ๆ กรณี เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด เพื่อตรวจสอบอย่างแน่ใจแล้ว จึงจะ response ข้อมูลที่ถูกต้องกลับไปให้ mobile apps แสดงผลข้อมูลนั้น ๆ ในมือถือ

กระทู้ใกล้เคียง

ทำแอพด้วยตัวเอง ใน 1 วัน ด้วย Unity2D และ WordPres... ทำแอพด้วยตัวเอง ใน 1 วัน ด้วย Unity2D และ WordPress Post ทำแอพด้วยตัวเอง Wordpress คือเว็บไซต์แบบ CMS ( Content Management System ) ที่ได้รับความน...
API คืออะไร ทำความรู้จักกับเอพีไอ... API คืออะไร คุณประโยชน์ของเอพีไอ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า API หรือ Web Service API มาบ้างแล้ว เพราะเป็นคำที่มักจะนำมาพูดในขั้นตอน การพัฒนาเว็บไซต...
ทำแอพด้วย Unity2D Canvas ตอน : List View... ทำแอพด้วย Unity2D Canvas ตอน : List View ดาวน์โหลดโปรเจค Unity3D Listview ListView คือองค์ประกอบพื้นฐานของโมบายแอพพลิเคชั่น แต่เป็นส่วนประ...
วิธีทำหน้า 404 Page Not Found ใน Codeigniter... วิธีทำหน้า 404 Page Not Found ใน Codeigniter วิธีทำหน้า 404 Page Not Found ใน Codeigniter หน้าเพจ Error 404 หมายความว่าไม่มีหน้าเว็บหรือ url นั้...