iOS application วิธีสร้างไฟล์ .pem สำหรับใช้งาน push notification บน iOS application

1. login เข้าไปที่ https://developer.apple.com/account/ios/certificate/

2. ไปที่หัวข้อ Identifiers เพื่อสร้าง id แต่ถ้าหากมีไอดีอยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย
ในการสร้าง id ของแอพ ติ๊กถูกที่ push notification
วิธีสร้างไฟล์ .pem สำหรับใช้งาน push notification บน iOS application

วิธีสร้างไฟล์ .pem สำหรับใช้งาน push notification บน iOS application

3. หลังจากได้ id แล้วให้ไปสร้าง certificate โดยกดเครื่องหมายบวกที่เมนูนี้

วิธีสร้างไฟล์ .pem สำหรับใช้งาน push notification บน iOS application

– หากต้องการใช้งานแบบ development ให้เลือก Apple Push Notification service SSL (Sandbox)
– หากต้องการใช้งานแบบ production ให้เลือก Apple Push Notification service SSL (Sandbox & Production)
จากนั้นให้เลือก id ที่เราเพิ่งสร้างไว้ก่อนหน้านี้คือ com.codebee.testpush และกด continue
วิธีสร้างไฟล์ .pem สำหรับใช้งาน push notification บน iOS application

4. มาถึงขั้นตอนนี้ทาง apple จะให้เราสร้างไฟล์ .certSigningRequest และอัพโหลดขึ้นไป
วิธีสร้างไฟล์ .pem สำหรับใช้งาน push notification บน iOS application

วิธีสร้างไฟล์ .certSigningRequest ก็ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ
– เปิดโปรแกรม keychain access
– ไปที่เมนู Keychain Access->Certificate Assistant
– เลือกไปที่ Request a certificate from Certificate Authority
วิธีสร้างไฟล์ .pem สำหรับใช้งาน push notification บน iOS application

– กรอกรายละเอียด อีเมล ชื่อ และเลือก saved to disk กด continue เราจะได้ไฟล์ .certSigningRequest
วิธีสร้างไฟล์ .pem สำหรับใช้งาน push notification บน iOS application

5. หลังจากได้ไฟล์ .certSigningRequest ให้กลับมาที่หน้า upload ของ apple กดเลือกไฟล์ .certSigningRequest ที่เราสร้างไว้และอัพโหลด กด continue และกดดาวน์โหลดไฟล์ .cer
วิธีสร้างไฟล์ .pem สำหรับใช้งาน push notification บน iOS application

6. หลังจากจบขั้นตอนที่ 5 เราจะได้ฟล์ aps_development.cer มาให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์เพื่อ install ใน keychain

7. เปิดโปรแกรม keychain access เลือกไปที่ login และ category เป็น Certificate
หา Certificate ที่ตรงกับของเรา

Apple Development iOS Push Service:com.codebee.testpush หรือไอดีที่ท่านเป็นคนสร้าง

8. จากนั้นกด expand และเลือกทั้ง 2 ไอเทม กด Export 2 items เพื่อ export ไฟล์ .p12
ทำการเซฟชื่อไฟล์ไว้ที่ desktop ตั้งชื่อว่า pushcert.p12
ในขั้นตอนนี้ จะมีให้ใส่ password ด้วย แต่เราจะไม่ใส่ก็ได้ สามารถข้ามได้

วิธีสร้างไฟล์ .pem สำหรับใช้งาน push notification บน iOS application

9. จากนั้นเปิดโปรแกรม Terminal พิมพ์คำสั่งดังนี้ครับ

เป็นอันเรียบร้อยครับ ท่านก็จะเห็นไฟล์ pushcert.pem อยู่บน desktop เครื่องของท่าน
ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำไฟล์ .pem ไปใช้งานร่วมกับ php หรือภาษาอื่น ๆ ในการส่ง push notification

สอน SQLite ใช้งานฐานข้อมูลแบบออฟไลน์กับ Unity C#... สอน SQLite ใช้งานฐานข้อมูลแบบออฟไลน์กับ Unity C# SQLite เป็นระบบฐานข้อมูลที่ทำงานในลักษณะออฟไลน์หรือเป็นฐานข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่อง client นิยม...
ทำแอพด้วยตัวเอง ใน 1 วัน ด้วย Unity2D และ WordPres... ทำแอพด้วยตัวเอง ใน 1 วัน ด้วย Unity2D และ WordPress Post ทำแอพด้วยตัวเอง Wordpress คือเว็บไซต์แบบ CMS ( Content Management System ) ที่ได้รับความน...
ราคาทำแอพ อธิบายเรทราคาทำโมบายแอพพลิเคชั่น... ราคาทำแอพ อธิบายเรทราคาทำโมบายแอพพลิเคชั่น ราคาทำแอพ คำถามสำหรับผู้ประกอบการ ที่อยากส่งเสริมธุรกิจ ด้วยการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ทำไมราคา ค่าพัฒนา...
ทำแอพด้วย Unity2D Canvas ตอน : List View... ทำแอพด้วย Unity2D Canvas ตอน : List View ดาวน์โหลดโปรเจค Unity3D Listview ListView คือองค์ประกอบพื้นฐานของโมบายแอพพลิเคชั่น แต่เป็นส่วนประ...

By codebee

- Programmer & Writer