Unity3D Development

เขียนโปรแกรม พัฒนาเกมส์ และ Cross-Platform Application ทั้ง iOS และ Android ด้วย Unity3D ภาษา C#

ทำ mobile apps ติดตามตัว ด้วยระบบ GPS ระบุตำแหน่งในมือถือ

ทำ mobile apps ติดตามตัวด้วยระบบ GPS ระบุตำแหน่งในมือถือ ทำ mobile apps ติดตามตัวด้วยระบบ GPS ระบุตำแหน่งในมือถือ ในปัจจุบันอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือมือถือส่วนใหญ่จะมีระบบ GPS จีพีเอส ( Global Positioning System…

Firebase คืออะไร เริ่มต้นใช้งาน Firebase SDK ใน Unity3D

Firebase คืออะไร เริ่มต้นใช้งาน Firebase SDK ใน Unity3D Firebase คืออะไร เริ่มต้นใช้งาน Firebase SDK ใน Unity3D Firebase คือระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยที่ตัว Firebase เองถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ในหลากหลาย Platform…

สอน Unity3D C# ตอน 5 เครื่องมือในการจัดการ view และ object

สอน Unity3D C# ตอน 5 เครื่องมือในการจัดการ view และ object สอน Unity3D C# ตอน 5 เครื่องมือในการจัดการ view และ object บทความนี้เป็นหัวข้อพื้นฐานในการฝึกใช้งานเครื่องมือหลักของโปรแกรม Unity…

สอน Unity3D C# ตอน 3 สร้างไฟล์ภาษา C# และเริ่มเขียนโค๊ด

สอน Unity3D C# ตอน 3 สร้างไฟล์ภาษา C# และเริ่มเขียนโค๊ด สอน Unity3D C# ตอน 3 สร้างไฟล์ภาษา C# และเริ่มเขียนโค๊ด สำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา C# ใน Unity…

สอน Unity3D C# ตอน 1 สร้างโปรเจคและทำความเข้าใจ UI หลัก

สอน Unity3D C# ตอน 1 สร้างโปรเจคและทำความเข้าใจ UI หลัก สอน Unity3D C# ตอน 1 สร้างโปรเจคและทำความเข้าใจ UI หลัก เริ่มต้นให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Unity3D เวอร์ชั่น Personal…

สอน SQLite ใช้งานฐานข้อมูลแบบออฟไลน์กับ Unity C#

สอน SQLite ใช้งานฐานข้อมูลแบบออฟไลน์กับ Unity C# SQLite เป็นระบบฐานข้อมูลที่ทำงานในลักษณะออฟไลน์หรือเป็นฐานข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่อง client นิยมนำไปใช้สำหรับพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น เราจะสังเกตุเห็นว่าเวลาที่เราเล่นเกมส์มือถือจะสามารถเล่นได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บแบบออฟไลน์เมื่อเราเล่นเกมส์แบบไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เนต และจะถูกอัพเดทไปที่ฐานข้อมูลบน Server เมื่อเราเชื่อมต่ออินเตอร์เนต