ทำเว็บไซต์-front-end

ทำเว็บไซต์ เขียน HTML, CSS และ Javascript และทำความเข้าใจ

ทำเว็บไซต์ เริ่มเขียน HTML, CSS และ Javascript และทำความเข้าใจทำเว็บไซต์ เริ่มเขียน HTML
เราเรียกนักพัฒนาเว็บไซต์ที่เขียนเว็บด้วยภาษา html,css และ javascript ว่าเป็น front end developer การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ 3 ภาษาข้างต้นจะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์แบบ static page คือยังไม่มีการติดต่อกับฝั่ง server side script และ database อย่างภาษา PHP หรือ MySQL โดยโครงสร้างหลัก ๆ ของการทำงานส่วน front end จะประกอบไปด้วย 3 ภาษาหลัก ๆ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ


 • 1. ภาษา HTML ( Hypertext Markup Language )
  ภาษา HTML จะทำหน้าที่ในการจัดการโครงสร้างและรูปร่างของเว็บไซต์ เปลียบได้กับร่างกายของมนุษย์ ที่มีส่วนหัว ตัว แขนและขา จะประกอบไปด้วย tag ต่าง ๆ มากมายเช่น

  
  
  ข้อความไตเติ้ล
  
  
  	

  เนื้อหาเว็บไซต์จะอยู่ส่วนนี้


 • 2. ภาษา CSS ( Cascading Style Sheets )
  ภาษา CSS จะทำหน้าที่ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ให้สวยงามเปรียบได้กับการใส่เสื้อผ้า แต่งหน้า ทำผม ใส่รองเท้า ทำให้เว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์มีองค์ประกอบและความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่าง CSS tag

  .header{
    color:#000000;
    background-color:#FFAAFF;
  }

 • 3. ภาษา Javascript ( หรือปัจจุบันมักใช้ jQuery ซึ่งเป็น javascript ที่ถูกพัฒนาเป็น framework )
  ภาษา Javascript จะทำหน้าที่เพิ่มความสามารถหรือเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์สามารถ interactive กับผู้ใช้งานหรือ user ได้ดีขึ้น ถ้าเปรียบเว็บไซต์กับคนก็ตัวอย่างเช่น ทำให้คนนี้สามารถเล่นดนตรีได้ ทำให้คนนี้สามารถเล่นกีฬาได้ แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์เปลี่ยนสีได้เมื่อมีการคลิก ลบเนื้อหาที่ไม่ต้องการเมื่อคลิกที่ปุ่ม delete โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นมาแสดง เป็นต้น ตัวอย่างการเขียน Javascript

  var header = document.getElementById("header");
  header.style.color = "#FFFFFF";
  header.style.backgroundColor = "#FF0000";


วิธีเขียนงานร่วมกัน 3 ภาษา


 • 1. สร้างไฟล์ทั้ง 3 ไฟล์โดยให้ตั้งชื่อดังนี้
  index.html ไว้เก็บโค๊ด html ทั้งหมด
  style.css ไว้ปรับแต่งหน้าตาของหน้าเว็บไซต์
  main.js ไว้สำหรับจัดการ interactive และ movement ในหน้าเว็บไซต์

 • 2. เรียกใช้งาน css และ js ในไฟล์ index.html
  เปิดไฟล์ index.html ด้วยโปรแกรม editor ทั่วไปเช่น notepad, editplus หรือ dreamweaver ทำการเรียกใช้งานไฟล์ style.css และ main.js ดังนี้

  
  
  ข้อความไตเติ้ล
  
  
  
  	

  เนื้อหาเว็บไซต์จะอยู่ส่วนนี้


 • 3. เขียนคำสั่งใน style.css
  เขียนคำสั่งเพื่อกำหนด สีตัวหนังสือ สีพื้นหลังและขนาดของ container ใน style.css ดังนี้

  @charset "UTF-8";
  #container{
  	background-color:#09C;
  	width:600px;
  	height:200px;
  	text-align:center;
  }
  #content{
  	color:#FFFF00;
  	font-size:20px;
  	font-weight:400;
  	padding-top:80px;
  }
  

 • 3. เขียนคำสั่งใน main.js
  จากนั้นให้เขียนโค๊ดในไฟล์ main.js เพื่อเปลี่ยนสีของตัวหนังสือและพื้นหลังเมื่อมีการคลิกที่ปุ่มเปลี่ยนสี เขียนโค๊ดดังนี้

  function changeColor(){
  	var container = document.getElementById("container");
  	var content = document.getElementById("content");
  	container.style.backgroundColor = "#000000";
  	content.style.color = "#FFFFFF";
  }
 • 4. ทดสอบการทำงาน
  ให้ทดสอบการทำงานโดยเปิดไฟล์ index.html ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เราจะเห็นหน้าตาของเว็บไซต์ โดยที่สีพื้นเป็นสีฟ้าและสีฟ้อนเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นคำสั่งจาก CSS ไฟล์ style.css ดังรูปด้านล่าง


  เริ่มเขียน html


  และถ้าเราทดสอบโดยการคลิกที่ปุ่ม “เปลี่ยนสี” หน้าเว็บจะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีดำและตัวหนังสือเป็นสีขาว โดยอาศัยความสามารถของ Javascript ที่เขียนคำสั่งไว้ในไฟล์ main.js


  เริ่มเขียน html