Application กับ Program แตกต่างกันอย่างไร ?

หลายคนตั้งคำถามว่า application กับ program มีความแตกต่างอย่างไร
แอพพลิเคชั่นทุกตัวเป็นโปรแกรมชนิดหนึ่ง แต่ ทุก ๆ โปรแกรมไม่ไช่แอพพลิเคชั่น
แต่ทั้งแอพพลิเคชั่นและโปรแกรม คือ Software ชนิดหนึ่ง


Program ( โปรแกรม )

Program จัดอยู่ในส่วนย่อยของ Software กล่าวคือในซอฟแวต์หนึ่งตัวอาจจะประกอบไปด้วยโปรแกรมหลาย ๆ ตัว
ตัวอย่างเช่นโปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาซอฟแวต์ขึ้นมาหนึ่งตัวและแจกจ่ายให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
หลังจากเราติดตั้งในตัวซอฟแวต์นั้นแล้ว ตัวซอฟแวต์มีรูปแบบการทำงานให้เราเลือกใช้งานที่แตกต่างกันออกไปแบบชัดเจน
เช่น อาจจะมีเครื่องมือสำหรับวาดรูป ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ฟังเพลงได้ รูปแบบการทำงานเหล่านั้นเราเรียกว่า โปรแกรม


Application ( แอพพลิเคชั่น )

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น แอพพลิเคชั่นจัดอยู่ในส่วนย่อยของ Software เช่นเดียวกันกับโปรแกรม และแอพพลิเคชั่น
คือโปรแกรมชนิดหนึ่ง แต่มีข้อแตกต่างจากโปรแกรมคือ โปรแกรมที่เราจะเรียกว่าแอพพลิเคชั่น โปรแกรมนั้นจะต้อง
มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานหรือ User Interface และตัวแอพพลิเคชั่นแบ่งเป็นหมวดหมู่หลัก คือ

  • Desktop Application ใช้สำหรับจำแนกแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  • Mobile Application ใช้สำหรับจำแนกแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนโมบายแพลตฟอร์ม
  • Web Application ใช้สำหรับจำแนกแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์

สำหรับแอพพลิชั่นสามารถแยกย่อยลงไปอีกตามการทำงานในระบบปฏิบัติการ เช่น

  • iOS Application ใช้เรียกแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
  • Android Application ใช้เรียกแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย
  • Mac Application ใช้เรียกแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Macintosh
  • Facebook Application ใช้เรียกแอพพลิเคชั่นที่ทำงานเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งอาศัยการเชื่อมต่อกับ Facebook API
  • และมีอีกมากมาย

By codebee

- Programmer & Writer