PHP Codeigniter เน้นใช้งาน : ตอน 2 รับส่งค่าระหว่าง views และ controllers

php-codeigniter-framework

PHP Codeigniter เน้นใช้งาน : ตอน 2 รับส่งค่าระหว่าง views และ controllers จากบทความที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจเบื้องต้น ตั้งแต่การดาวน์โหลดไฟล์ จนถึงขั้นตอนการติดตั้ง codeigniter บทความนี้เราจะเริ่มลงมือเขียนโปรแกรม โดยเริ่มจากการสร้างไฟล์ views และ controllers ไปจนถึงการรับส่งตัวแปรระหว่างกัน

อ่านเพิ่มเติม


PHP Codeigniter เน้นใช้งาน : ตอน 1 ดาวน์โหลดและติดตั้ง codeinginter

php-codeigniter-framework

PHP Codeigniter : ตอน 1 ดาวน์โหลดและติดตั้ง codeinginter PHP Codeigniter เป็น MVC framework ที่ได้รับความนิยมและใช้ในงานพัฒนาเว็บไซต์กันอย่างแพร่หลายไม่ใช่แค่ในประเทศไทยและมีการนำไปใช้งานพัฒนาเว็บไซต์ทั่วโลก ต่อไปจะขอเรียกเจ้า Codeigniter นี้สั้น ๆ ว่า CI นะครับ

อ่านเพิ่มเติม


วิธีทำ html animation ด้วย greensock tween js

วิธีทำ html animation ด้วย greensock tween js ตัวอย่าง http://codebee.co.th/labs/examples/greensock-tween-js/ Greensock Tween เป็น tween engine ที่แต่เดิมเกิดจากภาษา action script ที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมบนแฟรช ต่อมาได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้กับภาษา javascript จึงเรียกว่า greensock tween js

อ่านเพิ่มเติม


วิธีทำ mockup, wireframe ด้วย balsamiq mockup 3

วิธีทำ mockup, wireframe ด้วย balsamiq mockup 3 หลาย ๆ คนยังทำ mockup หรือ wireframe สำหรับวางโครงสร้างเว็บหรือแอพลิเคชั่น สำหรับนำเสนอลูกค้า ด้วย photoshop ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานมากเกินไปโดยไช่เหตุ และยังแก้ไขได้ลำบากอีกต่างหาก

อ่านเพิ่มเติม


fabric.js เปลี่ยนรูป control ต่าง ๆ ของ fabric.js / resize and rotate controls with custom images

fabric.js เปลี่ยนรูป control ต่าง ๆ ของ fabric.js / resize and rotate controls with custom images สำหรับคนที่ใช้ fabric.js ในการทำแอพต่าง ๆ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับแต่งหน้าตา transform tool ตัว default ของ fabric.js วันนี้มาแนะนำวิธีเปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยมเดิม ๆ ของ fabric.js ให้เป็นรูปตาที่เราต้องการ

อ่านเพิ่มเติม


HTML5 Canvas ด้วย EaseJS เขียน HTML5 ให้ได้ดัง flash

HTML5 Canvas ด้วย EaseJS เขียน HTML5 ให้ได้ดัง flash EaseJS เป็น HTML5 Framework อีกตัวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ programmer ที่เคยเขียนภาษา Action Script 3 มาก่อน รูปแบบ Syntax ของ EaseJS จะมีความคล้ายภาษา Action Script 3 อยู่พอสมควร ในช่วงเวลาที่ Mobile Device ไม่รองรับ Flash นี่อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี และเหมาะกับ Flash Developer

อ่านเพิ่มเติม


Fabric.js เขียนโปรแกรมบน HTML5 Canvas

Fabric.js เขียนโปรแกรมบน HTML5 Canvas HTML5 Canvas คืออะไร HTML5 Canvas คือ หนึ่งในคุณสมบัติที่อยู่ใน html5 ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา html เวอชั่นล่าสุด การเขียนโปรแกรมใน html โดยใช้ canvas tag จะทำให้การพัฒนาเว็บไซต์สามารถใช้คำสั่งได้สูงขึ้น แบบที่การเขียน html ทั่วไปไม่สามารถทำได้

อ่านเพิ่มเติม