วิธี ตั้งเวลาแสดงผล Google Adwords

Google Adwords วิธีตั้งเวลาทำงานแบบมีวันหยุดหลายคนที่เริ่มใช้ adwords อาจจะยังใช้วิธี เปิด/ปิด adwords ตามช่วงเวลาที่ตัวเองอยากให้ทำงาน และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์ หรือธุรกิจยังไม่เปิดให้บริการ การสร้างและจัดการแคมเปญบริหารบัญชี Google Adwords อย่างเป็นระบบและถูกวิธี จะทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา นอกจากจะประหยัดค่าโฆษณาได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เต็มประสิทธิภาพ


ระบบของ adwords เองมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับ เพราะรองรับเรื่องนี้อยู่แล้ว นั้นก็คือการตั้งค่าช่วงเวลา ให้ google adwords ทำงาน สำหรับท่านที่ดูแลบัญชี adword เองอยู่แล้ว ท่านสามารถตั้งค่าการทำงานของ adword ได้โดยสามารถระบุวัน และช่วงเวลาที่ต้องการให้ google adword ทำงานได้แบบอัตโนมัติ โดยสามารถตั้งค่าได้ตามวิธีด้านล่างครับ

วิธีตั้งค่า เปิด ปิด google adwords

1. เข้าระบบที่เว็บ https://adwords.google.com

2. ไปที่เมนู แคมเปญ->เลือกแคมเปญ->การตั้งค่า

3. เลือกแก้ไข การตั้งค่าขั้นสูง ดังรูปครับ สามารถเลือกช่วงเวลา และวันที่ต้องการให้เปิด ปิด adwords

วิธี-ตั้งเวลาแสดงผล-Google-Adwords

By codebee

- Programmer & Writer