Payment Gateway คืออะไร เลือกรูปแบบการชำระเงินบนโลกออนไลน์

รวม-online-payment-gateway

Payment Gateway คืออะไร เลือกรูปแบบการชำระเงินบนโลกออนไลน์ Payment Gateway คืออะไร เลือกรูปแบบการชำระเงินบนโลกออนไลน์ Payment Gateway หมายถึง ช่องทางการชำระเงินบนโลกออนไลน์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบเว็บขายสินค้าออนไลน์หรือ eCommerce เว็บไซต์ ซึ่งจะมีอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไป ของแต่ละผู้ให้บริการ โดยทั่วไปแล้ว จะเป็นการทำงานผ่านระบบ Web Service API ของผู้ให้บริการเจ้านั้น ๆ

อ่านเพิ่มเติม


ทำเว็บ E-Commerce ชำระเงินออนไลน์ใช้ Paypal API

เขียนโปรแกรมชำระเงินออนไลน์

ทำเว็บ E-Commerce ชำระเงินออนไลน์ใช้ระบบ Paypal API Paypal คือระบบการชำระเงินและซื้อสินค้าแบบออนไลน์ โดยใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิตโดยผู้ใช้งานต้องสมัครใช้บริการ ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพย์พาลเปรียบได้กับธนาคารแบบออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยมีการใช้กันอย่าง แพร่หลายในลักษณะการซื้อสินค้าสำหรับเว็บขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce)

อ่านเพิ่มเติม