React Native คืออะไร ? เครื่องมือพัฒนา Mobile Apps แบบ Cross-Platform

React-Native-คืออะไร-เครื่องมือพัฒนา-Mobile-Apps-แบบ-Cross-Platform

React Native คือ Javascript Framework หรือ ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับพัฒนา Mobile Application แบบ Cross-platform เราสามารถเขียนคำสั่งชุดเดียว หรือมีความแตกต่างกันแต่ไม่มาก แต่สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน โดยใช้ Javascript เป็นภาษาหลักในการเขียนโปรแกรม React Native สามารถพัฒนา Mobile Apps บนระบบปฏิบัติการ iOS ( Upload to Apple Apps Store ) และ ระบบปฏิบัติการ Android ( Upload to Google Play Store ) โดยมีความความเสถียรที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ Mobile Apps ที่พัฒนาแบบ Native 100% ซึ่งส่วนนี้ ขึ้นอยู่หลายปัจจัย ทั้งตัวผู้พัฒนาเอง การบริหารจัดการ resource อื่น ๆ Native […]

อ่านเพิ่มเติม


ทำแอปใน iOS ตัวเลขขนาดหน้าจอแบบ Inch และ Pixel

เทียบ-inch-และ-pixel

ทำแอปใน iOS ตัวเลขขนาดหน้าจอแบบ Inch และ Pixel ทำแอปใน iOS ตัวเลขขนาดหน้าจอแบบ Inch และ Pixel ในการพัฒนา mobile application ในระบบปฏิบัติการ iOS นั้น จะแยกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ พัฒนาให้รองรับการแสดงผลอย่างสมบูรณ์แบบบนอุปกรณ์มือถือ มีหน้าจอขนาดเล็ก คือ iPhone รุ่นต่าง ๆ และพัฒนาให้แสดงผลอย่างสมบูรณ์แบบบนอุปกรณ์แท็บเลต ซึ่งจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่า คือ iPad, iPad Mini

อ่านเพิ่มเติม