Tag: เทคโนโลยี Beacon

ไอเดียทำ Mobile Apps ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Beacon

ไอเดียทำ Mobile Apps ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Beacon ไอเดียทำ Mobile Apps ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Beacon Beacons ( บีคอน ) คืออุปกรณ์ขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งอยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ หรือผลิตเป็นอุปกรณ์แยกออกมาในรูปแบบของ IoT ( Internet…