PDPA

ประโยชน์ของ Google Analytics สำหรับ Online Marketing

สถิติการใช้เว็บไซต์ ช่วยให้เราเข้าใจพฤษติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น Google Analytics คือเครื่องมือออนไลน์ มีไว้สำหรับจัดการ ตรวจสอบข้อมูล สถิติการใช้งานด้านต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เราจะได้ข้อมูลอะไรบ้าง ? เมื่อใช้งาน Google Analytics เราสามารถทราบจำนวน ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ในแต่ละวัน รายเดือน รายปี…

วิธีทำ Snack Bar แสดง นโยบายความเป็นส่วนตัว รองรับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว PDPA

PDPA หรือ Personal Data Protection Act คือ  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 แทน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่…