สอน-SQLite

สอน SQLite ใช้งานฐานข้อมูลแบบออฟไลน์กับ Unity C#

สอน SQLite ใช้งานฐานข้อมูลแบบออฟไลน์กับ Unity C#SQLite เป็นระบบฐานข้อมูลที่ทำงานในลักษณะออฟไลน์หรือเป็นฐานข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่อง client นิยมนำไปใช้สำหรับพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น เราจะสังเกตุเห็นว่าเวลาที่เราเล่นเกมส์มือถือจะสามารถเล่นได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บแบบออฟไลน์เมื่อเราเล่นเกมส์แบบไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เนต และจะถูกอัพเดทไปที่ฐานข้อมูลบน Server เมื่อเราเชื่อมต่ออินเตอร์เนต


สร้าง Unity2D โปรเจค และฐานข้อมูล SQLite

 • 1. สร้างโปรเจค Unity และเลือกไปที่โปรเจคแบบ 2D ตั้งชื่อว่า SQL_lite
 • 2. เปิดโปรแกรม Terminal ไปที่โฟลเด้อโปรเจค SQL_lite/Assets และพิมพ์คำสั่ง เพื่อสร้างฐานข้อมูลชื่อว่า test ดังนี้
 • SQLite3 test.db
 • 3. ฐานข้อมูลจะยังไม่ถูกสร้าง จนกว่าจะมี table มากกว่า 1 ในฐานข้อมูล ฉะนั้นให้เราพิมพ์คำสั่งเพื่อสร้างตารางดังนี้
  CREATE TABLE COMPANY(
    ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
    NAME      TEXT  NOT NULL
  );

  จะเห็นว่ามีไฟล์ฐานข้อมูลชื่อว่า test.db ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว อยู่ใน SQL_lite/Assets/test.db
  ใช้คำสั่ง insert เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตาราง COMPANY เขียนคำสั่งดังนี้

  INSERT INTO COMPANY (ID,NAME)
  VALUES (1, 'Witoon Pomipon');  ตัวอย่างคำสั่งในโปรแกรม Terminal


  สอน-SQLiteเขียน C# ติดต่อกับฐานข้อมูล SQLite

 • 1. ดาวน์โหลดไฟล์ต่าง เพื่อให้สามารถใช้งาน SQLite ได้ที่ http://www.sqlite.org/download.html วางไฟล์ทั้งหมดไว้ในโฟลเด้อ Assets/Plugins


  สอน-SQLite


 • 2. เปิดโปรแกรม Unity3D และโปรเจค SQL_lite จากนั้นคลิกขวาที่หน้าต่าง Assets เลือกไปที่ Create -> C# Script และตั้งชื่อว่า AppController.cs

  สอน-SQLite

 • 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ AppController.cs ระบบจะเปิดโปรกรม MonoDevelop ขึ้นมาให้ทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล test.db ดังนี้

  using UnityEngine;
  using System.Collections;
  using System.Data;
  using Mono.Data.SqliteClient;
  
  public class AppController : MonoBehaviour {
  
  
  	void Start () {
  		connect();
  	}
  
  	void connect(){
  		string conn = "URI=file:test.db"; // ชี้ไปที่ฐานข้อมูล
  		IDbConnection dbconn = new SqliteConnection(conn);
  		IDbCommand dbcmd = dbconn.CreateCommand();
  		dbconn.Open(); // เปิดการเชื่อมต่อ
  
  
  		string sqlQuery = "SELECT name FROM COMPANY"; // เลือก name จากตาราง COMPANY
  		dbcmd.CommandText = sqlQuery;
  		IDataReader reader = dbcmd.ExecuteReader(); // เริ่ม Execute
  		while (reader.Read())
  		{
  			string name = reader.GetString(0);
  			Debug.Log("name ="+name); // แสดง name ใน console
  		}
  
  		reader.Close();
  		reader = null;
  		dbcmd.Dispose();
  		dbcmd = null;
  		dbconn.Close();
  		dbconn = null;
  	}
  }


 • 4. จะเห็นว่าเราได้ข้อมูล name จากตาราง COMPANY ที่เรา insert ไว้ก่อนหน้านี้แสดงออกมาทางหน้าต่าง console


  สอน-SQLite