สอน Unity3D C# ตอน 6 วิธีเปลี่ยน scene ด้วย SceneManagerสอน Unity3D C# ตอน 6 วิธีเปลี่ยน scene ด้วย SceneManager
ในการเริ่มต้นทำแอพพลิเคชั่น อีกหนึ่ง action ที่จำเป็นและสำคัญมาก ๆ คือการเปลี่ยนหน้าของแอพพลิเคชั่น จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Unity3d ภาษา C# เราจะเรียกแต่ละหน้าว่า sceneในการจัดการกับแต่ละ scene เราจะใช้คลาสของ unity3d ที่มีให้ใช้งานอยู่แล้วชื่อว่า SceneManager การเปลี่ยนซีนหรือการเปลี่ยนหน้าเพจของแอพพลิเคชั่นนั้นเป็น action พื้นฐานที่สำคัญ ที่ทุกแอพพลิเคชั่นจำเป็นจะต้องมี ลองมาดูกันครับว่าสำหรับ Unity3D แล้วจะมีระบบจัดการกับการเปลี่ยนหน้าอย่างไร

สร้าง Home Scene สำหรับคลิกแล้วไปที่ About Scene

 • สร้าง scene ตั้งชื่อว่า “home” ภายใน scene ให้มี UI Button ตั้งชื่อว่า btnAbout สำหรับคลิกไปเพื่อเปลี่ยนซีน
 • สร้าง Empty Object ตั้งชื่อว่า HomeController สำหรับจัดการกับ home scene
 • สร้างไฟล์ C# Script ตั้งชื่อว่า HomeController.cs ลากไฟล์ไปวางไว้ใน HomController และเขียนคำสั่งดังนี้
 • HomeController.cs ใน home scene

 • จากนั้นให้ไปที่ unity3d workspace ลากปุ่ม btnAbout มาวางไว้ในช่อง inspector ของ HomeController.cs


สร้าง About Scene สำหรับคลิกแล้วไปที่ Home Scene

 • สร้าง scene ตั้งชื่อว่า “about” ภายใน scene ให้มี UI Button ตั้งชื่อว่า btnHome สำหรับคลิกไปเพื่อเปลี่ยนซีน
 • สร้าง Empty Object ตั้งชื่อว่า AboutController สำหรับจัดการกับ about scene
 • สร้างไฟล์ C# Script ตั้งชื่อว่า AboutController.cs ลากไฟล์ไปวางไว้ใน AboutController และเขียนคำสั่งดังนี้
 • AboutController.cs ใน about scene

 • จากนั้นให้ไปที่ unity3d workspace ลากปุ่ม btnHome มาวางไว้ในช่อง inspector ของ AboutController.cs


เริ่มต้นตนทดสอบการเปลี่ยน scene

 • ไปที่เมนู File -> Build Setting จากนั้นลากทั้ง 2 ซีน คือ home และ about มาวางไว้ในหน้า “Scene in build” กดปุ่ม Play เพื่อทดสอบการทำงาน


 • สอน unity3d วิธีเปลี่ยน scene


สอน SQLite ใช้งานฐานข้อมูลแบบออฟไลน์กับ Unity C#... สอน SQLite ใช้งานฐานข้อมูลแบบออฟไลน์กับ Unity C# SQLite เป็นระบบฐานข้อมูลที่ทำงานในลักษณะออฟไลน์หรือเป็นฐานข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่อง client นิยม...
สอน Unity3D C# ตอน 5 จัดการกับ Object ใน Scene ด้ว... สอน Unity3D C# ตอน 5 จัดการกับ Object ใน Scene ด้วยโค๊ด สอน Unity3D C# ตอน 5 จัดการกับ Object ใน Scene ด้วยโค๊ด ในโปรแกรม Unity3D นั้น การจัดการกั...
สอน Unity3D C# ตอน 4 เพิ่ม event onClick ให้ UI Bu... สอน Unity3D C# ตอน 4 เพิ่ม event onClick ให้ UI Button สอน Unity3D C# ตอน 4 เพิ่ม event onClick ให้ UI Button ในบทความที่แล้ว เราได้เริ่มต้นด้วยกา...
ราคาทำแอพ อธิบายเรทราคาทำโมบายแอพพลิเคชั่น... ราคาทำแอพ อธิบายเรทราคาทำโมบายแอพพลิเคชั่น ราคาทำแอพ คำถามสำหรับผู้ประกอบการ ที่อยากส่งเสริมธุรกิจ ด้วยการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ทำไมราคา ค่าพัฒนา...

By codebee

- Programmer & Writer