ทำโมบายแอพด้วย-unity

สอน Unity3D C# ตอน 1 สร้างโปรเจคและทำความเข้าใจ UI หลัก

สอน Unity3D C# ตอน 1 สร้างโปรเจคและทำความเข้าใจ UI หลักสอน Unity3D C# ตอน 1 สร้างโปรเจคและทำความเข้าใจ UI หลัก
เริ่มต้นให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Unity3D เวอร์ชั่น Personal ซึ่งเป็นฟรีเวอร์ชั่น สำหรับเวอร์ชั่นนี้จะมีบางฟังก์ชั่นที่นักพัฒนาไม่สามารถใช้งานได้ แต่ในขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู้จะไม่เป็นปัญหาใด ๆ ครับ หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาและทดลองสร้าง Unity Project ดังนี้


เริ่มต้นสร้าง Unity Project

เปิดโปรแกรม Unity และเลือกไปที่เมนู “New”


สอน-unity3d-เริ่มต้น


ตั้งชื่อโปรเจค เลือกโฟลเด้อที่จะเก็บไฟล์ของโปรเจคทั้งหมด เลือกรูปแบบโปรเจคเป็นแบบ 2D และคลิก Create Project


สอน-unity3d-เริ่มต้น


หลังจากโปรแกรมได้สร้างไฟล์โปรเจคเรียบร้อยแล้ว ในหน้าแรกของโปรแกรมอาจจะมีรูปแบบ Layout ที่แตกต่างกับในรูปด้านล่าง นั่นเพราะผู้เขียนได้ปรับเปรียบ Layout ตามความถนัด แต่โดยหน้าต่างหลัก ๆ ของโปรแกรมแล้วจะมีเหมือนกัน คือ


สอน-unity3d-เริ่มต้น

 • 1. Game ในหน้าต่างนี้จะเป็นส่วนของการแสดงผลจริง หรือการ Preview หน้าต่างนี้จะทำการ Render ออกมาแสดงผลทั้ง graphic และการทำงานส่วน programming เมื่อเรากดปุ่ม Play ด้านบนของโปรแกรม ดังรูปด้านล่าง


 • เครื่องมือสำหรับ Preview การทำงานในหน้าต่าง Game
  สอน-unity3d-เริ่มต้น

 • 2. Scene จะเป็นหน้าต่างที่ทำงานคล้าย ๆ กับ Game แต่ข้อแตกต่างคือเราจะสามารถจัดการกับ Object ต่าง ๆ อย่าง Panel, Button, Text ได้ เช่นการเปลี่ยนตำแหน่ง x,y,z การปรับขนาดความกว้าง ความสูง โดยอาศัยเครื่องมือ 5 อย่างมุมซ้ายบนของโปรแกรม Unity3D ดังรูปด้านล่าง


 • เครื่องมือสำหรับจัดการ Object ในหน้าต่าง Scene
  สอน-unity3d-เริ่มต้น

 • 3. Hierarchy ( ไฮ-รา-คี ) หน้าต่างนี้จะเป็นตัวจัดการลำดับของ Object ทั้งหมดจะทำงานแยกเป็น scene คือไฟล์ .unity หากหนึ่งโปรเจคมีหลาย scene เราจะสามารถจัดลำดับของ Object ต่าง ๆ ได้ในหน้าต่าง เช่น ปุ่ม พื้นของปุ่ม ตัวหนังสือที่อยู่บนปุ่ม หน้าต่างนี้จะแสดงลิสต์ของ Object ทั้งหมดที่กำลังทำงานและใช้งานอยู่เมื่อกดปุ่ม preview ดังรูปตัวอย่างด้านล่างจะเห็นว่า ลำดับเริ่มจาก Main Scene -> Canvas -> Button -> และ Text


 • ลำดับเริ่มจาก Main Scene -> Canvas -> Button -> และ Text
  สอน-unity3d-เริ่มต้น

 • 4. Project / 5.Assets คือส่วนที่เอาไว้เก็บไฟล์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้งานในโปรเจค รูปภาพ เสียง prefab plugin เป็นต้น โดยปกติแล้วโปรแกรมจะสร้างโฟลเด้อชื่อว่า Assets ให้เราเองอัตโนมัติเมื่อทำการ Create Project และโดยทั่วไปของการพัฒนา เรามักจะสร้าง subfolder ไว้ในโฟลเด้อ Assets อีกทีหนึ่งเพื่อเก็บไว้ที่แตกต่างกัน เช่น scene ไว้สำหรับเก็บไฟล์ .unity / script สำหรับเก็บไฟล์ .cs / prefab สำหรับเก็บ Object ต้นแบบของ unity เป็นต้น


 • สร้าง subfolder ไว้ใน Assets เพื่อเก็บไฟล์ที่แตกต่างกัน ให้เป็นระเบียบ
  สอน-unity3d-เริ่มต้น

 • 6. Inspector คือส่วนที่จะให้ข้อมูล Property ต่าง ๆ ของ Object ที่เราเลือกในหน้าต่าง Scene และ Hierarchy เมื่อเราคลิกเลือกไปที่ Object ใด ๆ จะปรากฏข้อมูลในหน้าต่าง Inspector เช่น ตำแหน่ง x,y scale, color รวมไปถึง event และ script ที่ Object นี้ใช้งานอยู่


 • เลือกปุ่มในหน้าต่าง Hierarchy ในหน้าต่าง Inspector ก็จะแสดง ตำแหน่ง และ ขนาดของปุ่ม
  สอน-unity3d-เริ่มต้น


กระทู้ใกล้เคียง

สอน Unity3D C# ตอน 2 สร้าง Canvas และ UI Component... สอน Unity3D C# ตอน 2 สร้าง Canvas และ UI Component สอน Unity3D C# ตอน 2 สร้าง Canvas และ UI Component UI ( User Interface ) คือ Object พื้นฐานที่โ...
สอน Unity3D C# ตอน 5 เครื่องมือในการจัดการ view แล... สอน Unity3D C# ตอน 5 เครื่องมือในการจัดการ view และ object สอน Unity3D C# ตอน 5 เครื่องมือในการจัดการ view และ object บทความนี้เป็นหัวข้อพื้นฐานใน...
สอน Unity3D C# ตอน 3 สร้างไฟล์ภาษา C# และเริ่มเขีย... สอน Unity3D C# ตอน 3 สร้างไฟล์ภาษา C# และเริ่มเขียนโค๊ด สอน Unity3D C# ตอน 3 สร้างไฟล์ภาษา C# และเริ่มเขียนโค๊ด สำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา C# ใน Un...
ทำ mobile apps ติดตามตัว ด้วยระบบ GPS ระบุตำแหน่งใ... ทำ mobile apps ติดตามตัวด้วยระบบ GPS ระบุตำแหน่งในมือถือ ทำ mobile apps ติดตามตัวด้วยระบบ GPS ระบุตำแหน่งในมือถือ ในปัจจุบันอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือม...