ทำโมบายแอพด้วย-unity

สอน Unity3D C# ตอน 4 เพิ่ม event onClick ให้ UI Buttonสอน Unity3D C# ตอน 4 เพิ่ม event onClick ให้ UI Button
ในบทความที่แล้ว เราได้เริ่มต้นด้วยการสร้างไฟล์ C# ไฟล์ .cs ใน Unity และทดสอบการทำงานของฟังก์ชั่น void Start() และฟังก์ชั่น void Update()


ในบทความนี้เราจะทดลองสร้างฟังก์ชั่นขึ้นมาเอง และเริ่มการทำงานของฟังก์ชั่นเมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม หรือ UI Button ตัวอย่างด้านล่าง ถ้าไม่เข้าใจให้กลับไปอ่านบทความก่อนนหน้านี้ https://www.codebee.co.th/labs/สอน-unity3d-c-ตอน-3-สร้างไฟล์ภาษา-c-แ/


รับ event onClick เมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม

1. ในหน้าต่าง hierarchy สร้าง Empty Object และตั้งชื่อใหม่ว่า AppController
2. ในหน้าต่าง Assets สร้างโฟลเด้อตั้งชื่อว่า script และในโฟลเด้อ script สร้างไฟล์ .cs ตั้งชื่อว่า AppController.cs
3. ลากไฟล์ AppController.cs ไปวางไว้ใน Object AppController จากนั้นเปิดไฟล์ AppController.cs และเขียนโค๊ดดังนี้

4. หลังจากที่เราแก้ไขไฟล์ AppController.cs เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนมาทำงานที่ workspace ของ unity เลือกไปที่ AppController Object ในหน้าต่าง inspector จะปรากฏ input ที่ชื่อว่า Start Btn ตามชื่อตัวแปรแบบ public ที่เราได้สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3 ให้ลากปุ่มที่เราได้สร้างไว้ในส่วนของ hierarchy มาวางไว้ในช่องนี้


สอน-unity3d-คลิก


5. เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ปุ่มใน workspace จะมีค่าและเป็นตัวเดียวกันกับตัวแปร startBtn ที่เราประกาศไว้ในไฟล์ AppController.cs ให้เปิดไฟล์ AppController.cs เขียนคำสั่งเพื่อให้ปุ่มมี event ตอนคลิกดังนี้

6. ทดสอบการทำงาน โดยกดปุ่ม Play ในหน้า workspace ของ Unity ทดลองกดปุ่มและดูผลลัพธ์ในหน้า Console จะเห็นว่า ทุกครั้งที่กดปุ่มตัวแอพจะวิ่งไปทำงานที่ฟังก์ชั่น startGame() ที่เราได้เขียนไว้ใน AppController.cs


สอน-unity3d-คลิกสอน Unity3D C# ตอน 5 จัดการกับ Object ใน Scene ด้ว... สอน Unity3D C# ตอน 5 จัดการกับ Object ใน Scene ด้วยโค๊ด สอน Unity3D C# ตอน 5 จัดการกับ Object ใน Scene ด้วยโค๊ด ในโปรแกรม Unity3D นั้น การจัดการกั...
Unity C# โหลดและแสดง JSON Data ติดฐานข้อมูล PHP &#... Unity C# โหลดและแสดง JSON Data ติดฐานข้อมูล PHP & MySQL 1. ผมเทสโดยออกแบบฐานข้อมูลง่าย ๆ นะครับมีแค่ 2 field คือ id,name ตามรูปครับ 2. ส...
สอน Unity3D C# ตอน 6 วิธีเปลี่ยน scene ด้วย SceneM... สอน Unity3D C# ตอน 6 วิธีเปลี่ยน scene ด้วย SceneManager สอน Unity3D C# ตอน 6 วิธีเปลี่ยน scene ด้วย SceneManager ในการเริ่มต้นทำแอพพลิเคชั่น อีกห...
สอน Unity3D C# ตอน 5 เครื่องมือในการจัดการ view แล... สอน Unity3D C# ตอน 5 เครื่องมือในการจัดการ view และ object สอน Unity3D C# ตอน 5 เครื่องมือในการจัดการ view และ object บทความนี้เป็นหัวข้อพื้นฐานใน...

By codebee

- Programmer & Writer