Hybrid & Native Mobile Application Developmentadobe_air
Hybrid & Native Mobile Application Development
Native Application
คือ การพัฒนาแอพลิเคชั่น โดยอาศัย เครื่องมือ และภาษา ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับ platform เอาง่าย ๆ คือภาษาแม่ของ platform นั้น ๆ
เช่น xcode และ Objective-c ถูกสร้างมาให้ใช้พัฒนา mobile application บน iOS platform
หรือ Android Studio และ Android SDK ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้พัฒนา mobile application บน Andorid platform

ข้อดีของการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบ Native
– สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงานของ platform นั้น ๆ ได้อย่างครบถ้วน
– ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด มีความยืดหยุนเอื่อประโยชน์ต่อนักพัฒนาสูงสุด
ข้อเสียของการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบ Native
– ใช้บุคคกรในการพัฒนาหลายคน ให้รองรับหลาย platform
Hybrid Application
คือ การพัฒนาแอพลิเคชั่น โดยอาศัย Framework หรือ SDK ที่ถูกสร้างมาจากหลากหลายภาษา
และมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับ framework หรือ SDK นั้น ๆ ให้เลือกใช้ในการพัฒนาที่หลากหลาย
เช่น Corona SDK ใช้ ภาษา lua , Adobe AIR ใช้ภาษา Action Script 3
ข้อเสียของการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบ Hybrid
– สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงานของ platform นั้น ๆ ได้ไม่เต็มที่
ข้อดีของการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบ Hybrid
– ประหยัดเวลาและบุคคกรในการพัฒนา

ทำแอพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ native function มาก
การเลือกพัฒนาแอพแบบ hybrid ช่วยประหยัด เวลา เงิน บุคลากร ไปได้เยอะ

รับทำแอพ,รับทำเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับทำเกมส์,รับทำแอพมือถือ,รับออกแบบเว็บไซต์,รับทำอินโฟกราฟฟิค,รับทำ Mobile Application

ติดต่อ โทร. 02-962-1556
http://www.codebee.co.th

By codebee

- Programmer & Writer