สอน Unity3D C# ตอน 5 เครื่องมือในการจัดการ view และ objectสอน Unity3D C# ตอน 5 เครื่องมือในการจัดการ view และ object
บทความนี้เป็นหัวข้อพื้นฐานในการฝึกใช้งานเครื่องมือหลักของโปรแกรม Unity ในการจัดการกับ View และ Object ทั้งหมดใน workspace การฝึกใช้เครื่องมือให้คร่องแคร่วจะทำให้เราสามารถพัฒนาโปรแกรมได้เร็วยิ่งขึ้น ลองมาดูกันครับว่าเครื่องมือหลัก ๆ ในโปรแกรม Unity3D นั้น มีอะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องใช้งานอยู่บ่อย ๆ


เครื่องมือที่ใช้งานอยู่บ่อย ๆ ใน Unity3D

  • สอน-unity3D Pan Hotkey หรือคีย์ลัดคือ Q เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการมุมมองในโปรแกรม Unity3D ถ้ากดปุ่ม middle mouse ค้างไว้ จะเป็นการเคลื่อนย้าย viewport ทั้งหมด แต่ถ้ากดปุ่ม right mouse ค้างไว้จะเป็นการเคลื่อนย้าย viewport โดยที่ยังรักษาจุดศูนย์กลางอยู่ที่มุมมองของกล้อง


  • สอน-unity3D

  • สอน-unity3D Move Hotkey หรือคีย์ลัดคือ W เป็นเครื่องมือสำหรับปรับตำแหน่งของ Object ทั้งหมดใน Viewport สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง x,y,z ได้


  • สอน-unity3D

  • สอน-unity3D Rotate Hotkey หรือคีย์ลัดคือ E เป็นเครื่องมือสำหรับปรับองศาของ Object ทั้งในแนวแกน x, y และ z


  • สอน-unity3D

  • สอน-unity3D Scale Hotkey หรือคีย์ลัดคือ R เป็นเครื่องมือสำหรับปรับขนาดของ Object แบบค่า scale โดยยังคงค่า width และ height ไว้


  • สอน-unity3D

  • สอน-unity3D Rect Tool Hotkey หรือคีย์ลัดคือ T เป็นเครื่องมือสำหรับปรับขนาดของ Object แบบแบบกับ scale แต่จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะค่า width และ height ค่า scale จะยังคงเป็น 1 เสมอ


  • สอน-unity3Dเครื่องมือทั้ง 5 อย่างด้านบนเป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่จำเป็นต้องใช้งานอยู่บ่อย ๆ ไม่ไช่เฉพาะโปรแกรม Unity3D เท่านั้น โดยปกติแล้ว เครื่องมือเหล่านี้จะมีอยู่ในโปรแกรมประเภท 3D อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นควรฝึกใช้งานให้คร่องแคร่ว และฝึกใช้ hotkey จะยิ่งทำให้นักพัฒนา สามารถจัดการกับ object ใน viewport ได้เร็วยิ่งขึ้น

สอน Unity3D C# ตอน 3 สร้างไฟล์ภาษา C# และเริ่มเขีย... สอน Unity3D C# ตอน 3 สร้างไฟล์ภาษา C# และเริ่มเขียนโค๊ด สอน Unity3D C# ตอน 3 สร้างไฟล์ภาษา C# และเริ่มเขียนโค๊ด สำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา C# ใน Un...
สอน Unity3D C# ตอน 2 สร้าง Canvas และ UI Component... สอน Unity3D C# ตอน 2 สร้าง Canvas และ UI Component สอน Unity3D C# ตอน 2 สร้าง Canvas และ UI Component UI ( User Interface ) คือ Object พื้นฐานที่โ...
Unity C# โหลดและแสดง JSON Data ติดฐานข้อมูล PHP &#... Unity C# โหลดและแสดง JSON Data ติดฐานข้อมูล PHP & MySQL 1. ผมเทสโดยออกแบบฐานข้อมูลง่าย ๆ นะครับมีแค่ 2 field คือ id,name ตามรูปครับ 2. ส...
สอน Unity3D C# ตอน 5 จัดการกับ Object ใน Scene ด้ว... สอน Unity3D C# ตอน 5 จัดการกับ Object ใน Scene ด้วยโค๊ด สอน Unity3D C# ตอน 5 จัดการกับ Object ใน Scene ด้วยโค๊ด ในโปรแกรม Unity3D นั้น การจัดการกั...

By codebee

- Programmer & Writer