บริษัท รับพัฒนา ERP Software ตามโครงสร้างองค์กร

โปรแกรมบัญชี โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมบริหารจัดการบุคลากร

ERP Software คืออะไร

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning

ระบบ ERP คืออะไร ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการวางแผนบริการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันเช่น ระบบงานทางด้านบัญชี การเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิตรวมถึงระบบการกระจายสินค้าเพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุนได้อีกด้วย


10 เหตุผลที่ควรใช้ ERP Software เข้ามาช่วยบริหารจัดการ

เมื่อธุรกิจเราโตขึ้น เราคงไม่สามารถจดทุกอย่างลงไปในกระดาษหรือ Excel ได้


Human Resource

Management of personnel within the organization

Warehouse

Warehouse management

Sales & Marketing

Marketing and sales management

Purchase

Procurement management services

Finance & Accounting

Accounting and financial management

Customer Relationship Management(CRM)

Satisfaction between the organization and customers.

Engineering/ Production

Management and development of production processes

Supply Chain Management (SCM)

Overall management of the organization processes

A business with multiple divisions. Inconsistent work

Businesses that have a lot of documents on a daily basis

There was a problem managing the systematic review.

Businesses that require production orders, purchase orders, delivery

Businesses that require storage Check stock

Salary management is required. Social Security

Want to know the reason Customer dissatisfaction

Want to know every movement of every department