บริษัท รับพัฒนา ERP Software ตามโครงสร้างองค์กร

โปรแกรมบัญชี โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมบริหารจัดการบุคลากร

ERP Software คืออะไร

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning

ระบบ ERP คืออะไร ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการวางแผนบริการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันเช่น ระบบงานทางด้านบัญชี การเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิตรวมถึงระบบการกระจายสินค้าเพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุนได้อีกด้วย


10 เหตุผลที่ควรใช้ ERP Software เข้ามาช่วยบริหารจัดการ

เมื่อธุรกิจเราโตขึ้น เราคงไม่สามารถจดทุกอย่างลงไปในกระดาษหรือ Excel ได้


Human Resource

บริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กร

Warehouse

บริหารจัดการ ระบบคลังสินค้า

Sales & Marketing

บริหารจัดการ การตลาดและการขาย

Purchase

บริการจัดการ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

Finance & Accounting

บริหารจัดการ บัญชีและการเงิน

Customer Relationship Management(CRM)

ความพึงพอใจระหว่างองค์กรกับลูกค้า

Engineering/ Production

บริหารจัดการและพัฒนากระบวนการผลิต

Supply Chain Management (SCM)

การบริหารจัดการ กระบวนการโดยรวม

ธุรกิจที่มีหลากหลายแผนก ทำงานไม่สอดคล้องกัน

ธุรกิจที่มีเอกสารเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน

มีปัญหาในการจัดการ ตรวจสอบยาก ไม่เป็นระบบ

ธุรกิจที่ต้องมี ใบสั่งซื้อ ผลิต จัดซื้อ ส่งของ

ธุรกิจที่ต้องมีการเก็บสินค้า ตรวจสอบสต๊อค

ต้องจัดการเรื่องเงินเดือน ประกันสังคม

ต้องการรู้สาเหตุ ความไม่พึงพอใจของลูกค้า

ต้องการรู้ในทุกความเคลื่อนไหวของทุกแผนก