เกี่ยวกับเรา

บริษัท โค๊ดบี จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลในปี 2014

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โค๊ดบี จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลในปี 2014 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ไอที โซลูชั่น ให้บริการ ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ทำการตลาดแบบออนไลน์ ออกแบบและจัดทำสื่อโฆษณา บน Facebook และ Google จากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก Google

ณ วันนี้เราได้รับความไว้วางใจจาก ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ บริษัทเอกชน นักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจ แบบออนไลน์ และหน่วยงานชั้นนำมากมายทั้งในและต่างประเทศ ให้ดูแลและออกแบบ ผลิตสื่อออนไลน์ที่สนับสนุนแนว ความคิดขององค์กร ทีมงานยังคงจะพยายามรักษามาตรฐานการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อประโยชน์สูงสุดและตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้าให้มากที่สุด ขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการกับโค๊ดบี

เป้าหมายและวิสัยทัศน์

"พวกเราเชื่อว่า เทคโนโยลีที่ดี สามารถเปลี่ยนโลกได้" ความตั้งใจของพวกเราคือ การพัฒนาซอฟแวร์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล มีความปลอดภัย เกิดมูลค่า ตรงกับธุรกิจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง พวกเราเชื่อว่าซอฟแวร์ที่มีคุณภาพนั้น สามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างมหาศาล ในหลากหลายรูปแบบการประยุกต์ใช้

เราเชื่อในคำพูดที่ว่า "Human knowledge belongs to the world" ความรู้ทั้งหมดของมนุษย์ทุกคนจะมีประโยชน์สูงสุด ก็ต่อเมื่อมันได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ด้านใดด้านหนึ่ง "collaboration is better than competition" และการทำงานร่วมกันทั้งระหว่างผู้พัฒนากับผู้พัฒนา ผู้พัฒนากับลูกค้า หรือทุก ๆ ส่วน จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอ

  • quote

    ความตั้งใจของเราคือ การทำงานออกมาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด เพราะเรารู้ดีว่า ทุกธุรกิจลึกลงไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน แต่สามารถมีโครงสร้างและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันได้ งานที่ถูกพัฒนาโดยทีมโค๊ดบีจึงจะเป็นงานที่สดใหม่ ไม่ซ้ำใคร พร้อมใส่ไอเดียของลูกค้าลงไปด้วย เพราะลูกค้าคือคนที่รู้จักธุรกิจของตัวเองดีที่สุด และพัฒนาให้อยู่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดทิศทางเองได้ .

    บริษัท โค๊ดบี จำกัด, นนทบุรี