ประกาศนียบัตร


Google Adwords Certified

Google Analytics Certified


"Google ยอมรับ บริษัท โค๊ดบี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองของ AdWords ซึ่งหมายความว่า บริษัท โค๊ดบี ได้สอบผ่านข้อสอบหลายๆ รายการที่ประเมินความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท โค๊ดบี จึงมีความสามารถที่จะช่วยให้คุณขยายธุรกิจให้เติบโตบนเว็บโดยใช้ Google AdWords ได้"