ขั้นตอนการทำงาน

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรุณาอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างละเอียด

ส่งรายละเอียด

ประเมินราคา

เริ่มพัฒนา

เปิดใช้งาน

ขั้นตอนการทำงาน


ทำงานกับทีมโค๊ดบี ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ยุ่งมาก มากความ ลูกค้าเพียงแค่อธิบายด้วยวิธีแบบไหนก็ได้ อาจจะเขียนเอกสาร นัดคุย หรือส่งข้อมูลทางไลน์ ให้เราเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร ต้องการแบบไหน ให้ทีมงานเข้าใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

และนั้นคือโจทย์เริ่มต้นที่ลูกค้าของโค๊ดบีทุกคนต้องทำ และเมื่อเราเข้าใจความต้องการ หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราทั้งหมด หน้าที่ของเราคือ เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างท่องแท้ นำเสนอ หรือแนะนำวิธีการที่ดีที่สุด

จากนั้นก็ประเมินราคา นัดเซ็นสัญญา เริ่มพัฒนา เปิดใช้งาน และดูแลให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีกับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด จากนั้นก็ประเมินราคา นัดเซ็นสัญญา เริ่มพัฒนา เปิดใช้งาน และดูแลให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีกับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด

ข้อมูลสำหรับการออกใบเสนอราคา


  • - เอกสาร Requirements สำหรับประเมินราคา ( รายละเอียดตามหัวข้อด้านบน )
  • - ชื่อ - นามสกุลจริง ของบุคคล หรือ บริษัทจดทะเบียนนิติบุคคล ของผู้ขอใบเสนอราคา
  • - ที่อยู่ บุคคลตามบัตรประชาชน หรือ ที่ตั้งบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคล ของผู้ขอใบเสนอราคา
  • - อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ขอใบเสนอราคา

นโยบายการทำงานของบริษัท ( Policy )


  • บริษัท โค๊ดบี จำกัด ไม่มีนโยบายในการ ออกแบบ หรือพัฒนาส่วนใด ๆ ให้ลูกค้าก่อนการเซ็นต์สัญญาโครงการ
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดทำเอกสารสรุปความต้องการ Requirement ( ลูกค้าเป็นผู้จัดทำหรือปรึกษาทีมงาน )
  • บริษัท โค๊ดบี จำกัด ออกเอกสารใบเสนอราคา โดยใช้เอกสาร Requirement เป็นข้อมูลอ้างอิงการประเมินราคา
  • บริษัท โค๊ดบี จำกัด จัดทำเอกสารสัญญา โดยใช้เอกสาร Requirement เป็นเอกสารแนบในสัญญา
  • บริษัท โค๊ดบี จำกัด จัดทำเอกสาร แผนผังระยะเวลาการพัฒนาและการส่งมอบงาน ให้ถูกค้า ณ วันเซ็นต์สัญญา
  • สามารถตรวจสอบขั้นตอนการพัฒนาได้โดยตรง ที่สำนักงานของ บริษัท โค๊ดบี จำกัด ในวันเวลาทำการ