สมัครงาน

เริ่มด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน

ตำแหน่งงานว่าง

ทัศนคติที่ดี สำคัญกว่าความรู้ที่มี


Web Programmer ( 2 ตำแหน่ง )

+⁠ สามารถนำ design มาทำ HTML,CSS, Javascript

+⁠ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน HTML /⁠ CSS Coding ได้เป็นอย่างดี

+⁠ มีความรู้ Javascript (JQuery) ,HTML5,CSS3

+⁠ มีความรู้เกี่ยวกับ PHP MVC Framework เช่น Codeigniter, Laravel, YII เป็นต้น

+⁠ มีประสบการณ์ในการเขียน React Native, ReactJS, Redux( จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )

+ มีประสบการณ์ในการใช้งาน Version Control เช่น Github, Bitbucket

Android Developer ( 1 ตำแหน่ง )

+ มีประสบการณ์เขียน โปรแกรม Android ด้วย Java หรือ Kotlin อย่างน้อย 6 เดือน

+ มีตัวอย่างผลงานที่เคยพัฒนาบน Google Play Store จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

+ มีประสบการณ์ในการใช้งาน Version Control เช่น Github, Bitbucket

iOS Developer ( 1 ตำแหน่ง )

+ มีประสบการณ์เขียน Objective-⁠C หรือ swift อย่างน้อย 6 เดือน

+ มีตัวอย่างผลงานที่เคยพัฒนาบน Apple App Store จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

+ มีประสบการณ์ในการใช้งาน Version Control เช่น Github, Bitbucket

Unity3D Programmer ( 2 ตำแหน่ง )

+ พัฒนา เกมส์ และโมบายแอพพลิเคชั่นทั้งแบบ 2D และ 3D ด้วยภาษา C#

+ เขียนโปรแกรมติดต่อกับภาษา Server-side script

+ จัดการกับ PSD Design ให้เป็น UI Sprite Sheet

Creative Designer ( 3 ตำแหน่ง )

+ มีประสบการณ์ในการออกแบบ Website / Mobile app & game

+ มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม Photoshop/Illustrator

+ มีความคิดสร้างสรรค์และมีประสบการณ์ด้านงานออกแบบอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติพื้นฐาน

-⁠ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-⁠ ขยัน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

-⁠ ความรับผิดชอบสูง

เตรียมข้อมูล CV / Resume ของคุณให้พร้อม โทรหรืออีเมลถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล หากได้รับข้อมูลแล้วทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด