ทดสอบโดยใช้ tools.pingdom.com

เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ codebee.co.th โดยได้คะแนน Performance จากเว็บไซต์ pingdom.com เต็ม 100 ทุกวิชา รับประกันความเร็ว Optimize ทุกกระเบียดนิ้ว ผลทดสอบจากเครื่องมือของ tools.pingdom.com ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐาน ที่นักพัฒนาเว็บไซต์นิยมใช้ในการทดสอบเว็บไซต์มากที่สุด ดูตัวอย่างผลการทดสอบ คลิก "ทดสอบความเร็วเว็บไซต์ tools.pingdom.com"


รับเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ Google PageSpeed

ทดสอบโดยใช้ Google PageSpeed Insights

เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ codebee.co.th โดยได้คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเว็บไซต์ ( Optimization ) ในส่วนของ Mobile View ได้คะแนน 93/100 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ในส่วน Desktop View ได้คะแนน 96/100 ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกัน สามารถทดสอบเว็บไซต์ของคุณและดูตัวอย่างผลการทดสอบ คลิก "ทดสอบความเร็วเว็บไซต์ Google PageSpeed Insights"


รับเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ Google PageSpeed

ทดสอบโดยใช้ Google Lighthouse

การพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันนั้น นอกจากเรื่องความเร็ว และการพัฒนาให้รองรับการแสดงผลในหลากหลาย device แล้ว ยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องคำนึงถึง ทีมพัฒนาของ Google จึงได้ออกเครื่องมือโอเพนซอร์ส ที่ชื่อว่า Lighthouse เพื่อให้นักพัฒนาสามารถใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ให้ได้ใช้งานกันแบบฟรี ๆ Lighthouse เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์ส สำหรับการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของหน้าเว็บไซต์ สามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพของหน้าเว็บไซต์ ได้ทุกทุกรูปแบบเว็บไซต์


รับเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ Google PageSpeed

Performance

ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเว็บไซต์ ความเร็วในการโหลดข้อมูลทุกรูปแบบ

Progressive Web App

การทำเว็บไซต์ให้รองรับการทำงานบนอุปกรณ์ Smart Phone อย่างสมบูรณ์แบบ เปรียบเสมือนเป็น Mobile Apps ตัวหนึ่ง

Accessibility

การทำเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานโดยปราศจากอุปสรรค ทั้งคนปกติ คนชรา และผู้พิการ สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้

Best Practices

พัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและดีที่สุด และรองรับการทำงานแบบ Cross Platform, Browser, Device

Search Engine Optimisation

พัฒนาเว็บไซต์ให้มี เนื้อหา โครงสร้าง องค์ประกอบโดยรวม ที่สนับสนุนเครื่องมือค้นหา

คุณประโยชน์

ข้อดีของเว็บไซต์ที่มี Performance ดีเยี่ยม


ลดอัตราการตีกลับ Bounce Rate

เพิ่มโอกาสได้ Time on Site/Page

หมดปัญหาเรื่องความเร็วเน็ตของ Visitor

ลดการทำงานหนักของ Server

ลดการใช้งาน Bandwidth ที่มีจำกัด

เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ (DDoS)

ลดค่าใช้จ่าย ค่าเช่า ในระยะยาวได้

เพิ่มโอกาสในการทำอันดับบน Google Search

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

ความเร็วของเว็บไซต์มีผลต่อ SEO โดยตรง เร็วกว่า คะแนนดีกว่า โอกาสทำอันดับติดหน้าแรก Google ก็สูงกว่า


เริ่มต้นที่
3,000 บาท/หน้า

Optimization โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จริง

Optimize จริง ไม่ไช่การ Fake Speed

สามารถวัดผลได้ ความเร็วเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัด

เพิ่มประสิทธิภาพและการโหลด HTML

เพิ่มประสิทธิภาพและการโหลด CSS

เพิ่มประสิทธิภาพและการโหลด .js

เพิ่มประสิทธิภาพและการโหลด Image File

เพิ่มประสิทธิภาพการ Query ข้อมูล

บีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก Compress & minify

จัดการ Static file ที่ลดความเร็วหน้าเว็บไซต์

ปรับโครงสร้างและลำดับความสำคัญการโหลด

ใช้การ Cookies และ Cache ข้อมูล ระดับสูง