พัฒนาศักยภาพ พัฒนาอาชีพ


บริษัทให้ความสำคัญกับทัศนคติของผู้สมัครมาเป็นอันดับแรก
เราจึงไม่ได้คาดหวังถึงวุฒิการศึกษารวมไปถึงสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด
และเป็นเรื่องรองลงมาที่เราจะนำมาพิจารณากับผู้สมัคร

ดูสิ่งที่ท่านจะได้รับ

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ


เบี้ยเลี้ยง

บริษัทมีนโยบายจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกงานโดยเท่าเที่ยมกัน เพื่อสร้างกำลังใจและค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกงาน

ท่องเที่ยว

บริษัทจะมีทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ปีละ 1-2 ครั้ง นักศึกษาฝึกงานจะได้รับโอกาสร่วมทริปเช่นกัน

ประกาศนียบัตร

บริษัทมีนโบบายมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความสามารถ ให้กับนักศึกษาฝึกงานที่สามารถผ่านการทดสอบเท่านั้น

พัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาฝึกงานจะได้รับโอกาสการฝึกอบรม เทียบเท่าพนักงานคนอื่น เพื่อเสริมความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล


เตรียมข้อมูล CV / Resume ของคุณให้พร้อม โทรหรืออีเมลถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หากได้รับข้อมูลแล้วทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

02 962 1556, 094 185 9962