สมัครงาน

เริ่มด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน

ทัศนคติที่ดี สำคัญกว่าความรู้ที่มี

ผู้คนส่วนใหญ่เติบโตและประสบความสำเร็จด้วยการมีทัศนคติที่ดี


บริษัทให้ความสำคัญกับทัศนคติของผู้สมัครมาเป็นอันดับแรก เราจึงไม่ได้คาดหวังถึงวุฒิการศึกษารวมไปถึงสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด และเป็นเรื่องรองลงมาที่เราจะนำมาพิจารณากับผู้สมัคร

ดูสิ่งที่ท่านจะได้รับ

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ

คุณภาพชีวิตดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง การหมั่นพัฒนาศักยภาพ จะกลายเป็นผลผลิตของไอเดียชั้นยอด


โบนัส

บริษัทมีนโยบายจ่ายโบนัสให้กับพนักงานโดยเท่าเที่ยมกัน เพื่อสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน

ท่องเที่ยว

บริษัทจะมีทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในทีมทำงาน

ประกันสังคม

เมื่อผ่านการทดลองงานเป็นพนักงานบริษัท จะได้รับสิทธิประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชย เงินออม

พัฒนาศักยภาพ

บริษัทมีนโยบายพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ตามความเหมาะสม

ตำแหน่งงาน

ตรวจดูตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร คลิก ที่ "ดูตำแหน่งงานว่าง"


ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา


เตรียมข้อมูล CV / Resume ของคุณให้พร้อม โทรหรืออีเมลถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล หากได้รับข้อมูลแล้วทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

02 962 1556, 094 185 9962