บริษัท รับพัฒนา ERP Software ตามโครงสร้างองค์กร

โปรแกรมบัญชี โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมบริหารจัดการบุคลากร

10 เหตุผลที่ควรใช้ ERP Software เข้ามาช่วยบริหารจัดการ

เมื่อธุรกิจเราโตขึ้น เราคงไม่สามารถจดทุกอย่างลงไปในกระดาษหรือ Excel ได้


Human Resource

บริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กร

Warehouse

บริหารจัดการระบบคลังสินค้า

Sales & Marketing

บริหารจัดการการตลาดและการขาย

Purchase

บริการจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

Finance & Accounting

บริหารจัดการบัญชีและการเงิน

Customer Relationship Management(CRM)

ความพึงพอใจระหว่างองค์กรกับลูกค้า

Engineering/ Production

บริหารจัดการและพัฒนากระบวนการผลิต

Supply Chain Management (SCM)

การบริหารจัดการกระบวนการโดยรวมขององค์กร

ธุรกิจที่มีหลากหลายแผนก ทำงานไม่สอดคล้องกัน

ธุรกิจที่มีเอกสารเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน

มีปัญหาในการจัดการ ตรวจสอบยาก ไม่เป็นระบบ

ธุรกิจที่ต้องมี ใบสั่งซื้อ ผลิต จัดซื้อ ส่งของ

ธุรกิจที่ต้องมีการเก็บสินค้า ตรวจสอบสต๊อค

ต้องจัดการเรื่องเงินเดือน ประกันสังคม

ต้องการรู้สาเหตุ ความไม่พึงพอใจของลูกค้า

ต้องการรู้ในทุกความเคลื่อนไหวของทุกแผนก